Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI zamyka pozycję Hoopla.pl

01.10.2008 Pobierz PDF

Dostrzegając trwałą zmianę warunków rynkowych w sektorze dystrybucji towarów masowych (RTV, AGD), tzn. masowe wchodzenie na rynek dystrybucji detalicznej w/w towarów przez podmioty dotychczas hurtowe, znaczny wzrost konkurencji wewnątrzsektorowej, presję cenową ze strony klientów oraz w obliczu niepowodzenia realizowanego w okresie od marca do sierpnia 2008 planu naprawczego, MCI podjęło decyzję o ograniczeniu dalszego ryzyka inwestycyjnego w Hoopla.pl S.A. i wyjściu z inwestycji. Wyjście zostało zrealizowane poprzez sprzedaż całego pakietu akcji Hoopla.pl dla grupy inwestorów prywatnych.
Obecni inwestorzy Hoopla.pl dokonali zmiany Zarządu Spółki i planują zmianę modelu biznesowego Spółki. Jest to związane z obecną przebudową strony internetowej hoopla.pl. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Spółki, strona powinna być ponownie aktywna w ciągu najbliższych dni.
„Dzięki realizacji standardowej strategii dywersyfikacji ekspozycji ryzyka inwestycyjnego MCI, w ramach realizacji częściowego wyjścia z tej inwestycji udało się już w lipcu poprzedniego roku do uzyskania dodatniej stopy zwrotu na tej inwestycji.”- powiedział Marek Tarnowski –Dyrektor inwestycyjny Grupy MCI.

01.10.2008 Pobierz PDF