Aktualności

MCI uruchamia Internetowe Centrum Przedsiębiorczości

10.05.2001 Pobierz PDF

Fundusz venture capital MCI Management S.A. na stronie www.mci.com.pl uruchomił Internetowe Centrum Przedsiębiorczości, które jest dedykowane wszystkim osobom mającym pomysły na nowe przedsięwzięcia biznesowe z branży IT lub Internetu, lub takim, które zarządzają już istniejącymi firmami i starają się pozyskać kapitał na ich rozwój. Zgłaszane projekty są dokładnie badane oraz oceniane przez zespół fachowców i na tej podstawie kwalifikowane do realizacji. MCI planuje zainwestować w tym roku 20 mln złotych w najlepsze przedsięwzięcia, a także udzielać wsparcia pomysłodawcom w zakresie know-how, doświadczenia oraz posiadanych kontaktów biznesowych.
Rejestracja nowego projektu jest w całości koordynowana na stronie MCI. W Internetowym Centrum Przedsiębiorczości można znaleźć formularz służący do zarejestrowania nowych projektów. Dla wygody użytkowników przygotowano gotowe wzory opisu przedsięwzięcia, modelu finansowego, a nawet CV – w celu zaprezentowania własnych osiągnięć zawodowych. Ponadto dostępny jest szczegółowy schemat procesu inwestycyjnego oraz kryteria inwestycyjne MCI. Osoby, które zarejestrowały projekt mogą na bieżąco sprawdzać status jego analizy i aktywnie uczestniczyć w procesie weryfikacji. Każdy zgłaszany projekt jest objęty klauzulą poufności, dzięki indywidualnie ustalonemu hasłu dla każdego projektu tylko osoba zgłaszająca projekt i zespół inwestycyjny MCI ma dostęp do informacji związanych z projektem. W ramach klauzuli poufności MCI zobowiązuje się do nieujawniania informacji dotyczących zarejestrowanych projektów oraz do niewykorzystywania ich dla celów własnych.
„Chcemy inwestować w przedsięwzięcia nowatorskie i przyszłościowe. Osobiście bardzo cenię młodych, kreatywnych ludzi i jestem przekonany, że mogą oni wnieść istotny wkład w rozwój sektora internetowo-informatycznego w Polsce. Dlatego chcemy ich popierać i umożliwić im realizację ich własnych przedsięwzięć. Jest to dla nas tym bardziej istotne, że sami zaczynaliśmy od zera i wiem, jak ważne jest wsparcie doświadczonych partnerów. Wierzę, że dzięki Centrum Przedsiębiorczości uda nam się zrealizować kilka doskonałych inwestycji.” – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes MCI Management.
,,Jako dyrektor inwestycyjny spotykam się z dużą liczbą osób, które poszukują kapitału na rozwój swoich przedsięwzięć i wiem, że często nawet dobrzy przedsiębiorcy mają problemy z prawidłowym przygotowaniem materiałów na podstawie których fundusz podejmuje decyzję inwestycyjną. Centrum Przedsiębiorczości ma za zadanie pomagać im w tym i jednocześnie dać możliwość bieżącego monitoringu inwestycji wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces po stronie MCI’’ – powiedział Dariusz Ciborski, Dyrektor Inwestycyjny w MCI i osoba odpowiedzialna za nowe projekty.
Na internetowej stronie MCI znajduje się również Centrum Prasowe, zawierające informacje
i publikacje o MCI oraz specjalna część zawierająca informacje szczególnie istotne dla inwestorów Spółki jak np. bieżące notowania kursu akcji MCI czy raporty giełdowe. Użytkownik może także znaleźć dzięki uprzejmości portalu Pulsu Biznesu pb.pl najnowsze informacje nt. Spółki i wydarzeń gospodarczych w Polsce, przejrzeć prezentacje poświecone branży internetowej i MCI, oraz zamówić newsletter.

MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., Travelplanet.pl S.A. oraz CUBETEAM.com. S.A.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dyrektor Marketingu i PR MCI Management S.A. THE ROWLAND COMPANY
Edyta Jaroszkiewicz Eliza Misiecka
Tel.: 874-58-83 Tel.: 651-64-40

10.05.2001 Pobierz PDF