Aktualności

MCI sprzedało obligacje za 36 mln zł

10.04.2013 Pobierz PDF

Grupa MCI skutecznie gromadzi kapitał na dalsze inwestycje. Właśnie zamknęła prywatną emisję zabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii H1, z której pozyskała 36 mln zł. Po raz pierwszy w historii w dłużne papiery funduszu zainwestował bank.

MCI, wiodąca grupa PE/ VC w regionie CEE, po bardzo udanym 2012 r. kontynuuje proces gromadzenia kapitału na realizację ambitnej strategii inwestycyjnej przewidującej wydatki kilkuset milionów złotych w 2013 r. W dniu 9 kwietnia br. zamknęła najnowszą emisję obligacji zwykłych zabezpieczonych, z której pozyskała 36 mln zł. Przeznaczy je na finansowanie kolejnych inwestycji funduszy MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures w spółki technologiczne (e-commerce, mobile, social internet, cloud computing).

To największa pojedyncza emisja obligacji zwykłych MCI od 2007 r. Czujemy satysfakcję, że w niesprzyjających warunkach spowolnienia gospodarczego i podkopanego przez problemy firm nieruchomościowych zaufania do obligacji korporacyjnych, udało nam się przekonać poważne instytucje finansowe do zainwestowania w nasz instrument. Było to możliwe dzięki sprofilowaniu naszej oferty na potrzeby tych inwestorów – komentuje Wojciech Marcińczyk, od 8 kwietnia nowy członek zarządu MCI Management odpowiedzialny za fundraising i zarządzanie funduszem MCI.CreditVentures w Grupie MCI.

Obligacje zostały nabyte przez blisko 10 inwestorów finansowych, wśród których przeważały polskie TFI. Po raz pierwszy w historii emisji obligacji korporacyjnych MCI inwestorem został również bank komercyjny, do którego trafiło blisko 20% emisji. Instytucje dobrze oceniły dotychczasowe osiągnięcia funduszu, jego stabilną sytuację finansową i dobre perspektywy rozwoju. Wysoko oceniły również parametry samej emisji papierów dłużnych –  emisja obligacji zwykłych serii H1 wyróżnia się bowiem pionierskim podejściem do konstrukcji zabezpieczenia. MCI obniżyło ryzyko dla swoich inwestorów gwarantując obligatariuszom zabezpieczenie w wysokości 300% wartości nominalnej obligacji w formie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Grupę MCI. Ponadto inwestorzy skorzystają z atrakcyjnych warunków oprocentowania obligacji liczonego według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,50%. Obligacje serii H1 zostały wyemitowane na okres 3 lat. Odsetki będą płacone co pół roku.

Historycznie obligacje odegrały bardzo ważną rolę w budowaniu wartości naszej Grupy. Zarówno sfinansowanie inwestycji w ABC Data w 2008 r., z której oczekujemy uzyskać zwrot IRR bliski 20%, jak również pozyskanie kapitału na zakup udziałów w spółce Mall.cz, których sprzedaż przyniosła stopę IRR w wysokości blisko 175%, odbyły się w drodze emisji obligacji. Planujemy dalej rozwijać ten kanał fundraisingowy – dodaje Marcińczyk

Spadające stopy procentowe i liczne korzyści płynące z tej formy finansowania nowych inwestycji czynią ten produkt wysoce atrakcyjnym dla inwestorów, dlatego też MCI planuje kolejne emisje obligacji w latach 2013-2015. Tym samym kontynuować będzie proces budowania płynności niezbędnej do realizacji planów inwestycyjnych na najbliższe lata. Obecnie, po rozliczeniu emisji obligacji serii H1, Grupa MCI dysponuje ponad 250 mln zł środków na nowe inwestycje.

Agentem emisji był Raiffeisen Bank Polska S.A. a dealerem emisji Copernicus Securities S.A.

10.04.2013 Pobierz PDF