Aktualności

MCI pozyskało 30 mln zł z emisji obligacji

23.12.2013 Pobierz PDF

30 mln zł pozyskała MCI Management S.A. z prywatnej emisji obligacji zwykłych serii H3.Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje typu growth i buyout.

W dniu 19 grudnia 2013 roku MCI zamknęło trzecią w tym roku emisję obligacji zwykłych zabezpieczonych certyfikatami inwestycyjnymi subfunduszy Grupy MCI. W ofercie na 30 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na 50,3 mln zł. Wysoki popyt na papiery spółki jest potwierdzeniem trafności decyzji podjętych przez zarządzających subfunduszami oraz właściwej strategii inwestycyjnej, zakładającej inwestycje w firmy, które w różnym stopniu rozwijają swój model biznesowy w oparciu o możliwości, jakie daje Internet. Od początku działalności do 30.09.2013 MCI osiągnął stopę zwrotu netto (net IRR) na poziomie 19,8%.

Wcześniej w kwietniu i czerwcu tego roku, konto funduszu zostało zasilone kwotą 54,8 mln zł z emisji obligacji serii H1 i H2. Pozyskane środki finansowe fundusz przeznaczy na finansowanie kolejnych inwestycji subfunduszy MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures w spółki technologiczne (e-commerce, mobile internet, cloud computing). Oferującym emisji był Copernicus Securities S.A.

– Emisja serii H3 to kolejna udana sprzedaż obligacji naszego funduszu. Cieszymy się, że już po raz trzeci w tym roku inwestorzy tak chętnie zapisywali się na nasze obligacje. Oznacza to, że pozytywnie oceniają nasze dotychczasowe wyniki i perspektywy dalszego wzrostu spółek portfelowych – komentuje Wojciech Marcińczyk, członek zarządu MCI Management odpowiedzialny za fundraising i zarządzanie funduszem dłużnym MCI.CreditVentures FIZ w Grupie MCI .

Emisja została objęta w całości przez inwestorów indywidualnych i fundusze inwestycyjne. W ramach budowania księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje objęcia obligacji o wartości 50.336.000 zł, co oznacza, że wartość zapisów przekroczyła o 68% podaży oferty.

Obligacje serii H3, które będą notowane na rynku Catalyst, posiadają oprocentowanie zmienne z marżą 450 bp ponad WIBOR 6M w skali roku. Odsetki będą wypłacane półrocznie, a wykup obligacji nastąpi po trzech latach od emisji. Ryzyko inwestycyjne jest niskie – podobnie jak obligacje serii H1 i H2, obligacje serii H3 są zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy Grupy MCI: MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures. Spółka zagwarantowała sobie prawo do przedterminowej spłaty papierów serii H3, może z niego skorzystać najwcześniej sześć miesięcy po dacie emisji.

23.12.2013 Pobierz PDF