Aktualności

MCI pozyskało 18,8 mln zł z prywatnej emisji obligacji serii H2

04.07.2013 Pobierz PDF

18,8 mln zł pozyskała MCI Management S.A. z prywatnej emisji obligacji zwykłych. Była to druga w tym roku emisja zabezpieczona certyfikatamiinwestycyjnymi subfunduszy z Grupy MCI. Cel to pozyskanie kolejnych kilkudziesięciu mln zł na inwestycje typu growth i buyout.

W dn. 28 czerwca br. MCI zamknęło drugą w tym roku emisję obligacji zwykłych zabezpieczonych certyfikatami inwestycyjnymi subfunduszy Grupy MCI. Ze sprzedaży papierów dłużnych serii H2 pozyskał 18,8 mln zł. Wcześniej w kwietniu tego roku, na konto funduszu trafiło 36 mln zł z emisji obligacji serii H1. Pozyskane środki finansowe fundusz przeznaczy na finansowanie kolejnych inwestycji subfunduszy MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures w spółki technologiczne (e-commerce, mobile internet, cloud computing).

– Emisja serii H2 to druga w tym roku udana sprzedaż obligacji. Niskie zadłużenie i wysoki bufor gotówki oraz 15 -letni trackrecord czynią MCI jedną z najciekawszych propozycji na rynku obligacji i dają inwestorom realną bardzo atrakcyjną alternatywę na rynku spadających stóp procentowych. W pierwszej połowie 2013 roku  inwestorzy nabyli obligacje o wartości 54,8 mln zł. Poprzez systematyczne emisje obligacji gromadzimy kapitał na inwestycje w liderów sektora technologii w Europie Środkowo-Wschodniej – komentuje Wojciech Marcińczyk, członek zarządu MCI Management odpowiedzialny za fundraising i zarządzanie funduszem dłużnym MCI.CreditVentures FIZ w Grupie MCI.

Obligacje serii H2 zostały wyemitowane na okres 3 lat a ich wykup przypada na dzień 28 czerwca 2016 r. Podobnie jak obligacje serii H1 są zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy Grupy MCI: MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures. Obligacje serii H2 są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR6M powiększonej o marżę równą 4,50% a odsetki będą płacone co pół roku. Agentem emisji był Raiffeisen Bank Polska S.A. a dealerem emisji Copernicus Securities S.A.

04.07.2013 Pobierz PDF