Aktualności

MCI NIEZMIENNIE NA PLUSIE

24.11.2003 Pobierz PDF
KONTYNUACJA DOBRYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH W GRUPIE
KAPTAŁOWEJ FUNDUSZU MCI MANAGEMENT S.A.Skonsolidowane wyniki MCI Management po trzech kwartałach 2003 roku wskazują na dalszy dynamiczny rozwój spółek portfelowych Funduszu. Większość spółek portfelowych kontynuuje trend wzrostu przychodów i poprawy rentowności. Pięć spółek portfelowych w ciągu tego okresu wypracowało zysk netto. Są to: CCS S.A. , S4E S.A., Travelplanet.pl S.A., One-2-One Sp. z o.o. i GeoTec Sp. z o.o. W perspektywie wyników za cały rok 2003 Fundusz podtrzymuje realizację planów wyników finansowych większości spółek portfelowych MCI Management S.A.

W III kwartale 2003 r. Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. zanotowała wyższe o około 40% przychody operacyjne (10.343 tys. zł) niż w III kwartale 2002, a także niższe koszty, co w konsekwencji przełożyło się na dużo lepszy wynik ze sprzedaży. Gorszy od ubiegłorocznego wynik na działalności operacyjnej (-107 tys. zł) wynika z zysku ze sprzedaży nieruchomości przez CCS w kwartale III 2002 r.
Narastająco trzy kwartały 2003 wyglądają zdecydowanie korzystniej niż w roku 2002. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (281 tys. zł) i zysk netto w wysokości 102 tys. zł. Porównywalnie w tym samym okresie w roku 2002 wielkości te kolejno wynosiły -1.490 tys. zł i -15.439 tys. zł.

MCI Management S.A. aktywnie poszukuje nowych inwestycji. Preferowane sektory to nowe przedsięwzięcia w obszarze technologii mobilnych i restrukturyzacje w obrębie branży informatycznej i internetowej.

Priorytetem dla nas w chwili obecnej jest zrealizowanie minimum jednej nowej inwestycji w 2003 roku , kontynuacja dobrych wyników spółek portfelowych jak również przygotowanie atrakcyjnych inwestycji na rok 2004. Wszystko wskazuje na to , iż rok 2003 zamkniemy dodatnim wynikiem netto i skonsolidowanym. Perspektywy rozwoju na lata 2004/2005 wyglądają dobrze – powiedział Prezes Zarządu MCI Management S.A. Tomasz Czechowicz

INFORMACJE O FIRMIE:
MCI Management jest funduszem venture capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży informatycznej, internetowej i mobilnej. Firma jest notowana na warszawskiej GPW. W okresie 1999-2002 fundusz dokonał 13 inwestycji. Na dzień 30 sierpnia 2003 holding posiada 9 spółek portfelowych (w tym 6 informatycznych, 2 internetowe i 1 spółkę z obszaru rozwiązań mobilnych). W skład portfela MCI wchodzą spółki: JTT Computer S.A., CCS S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Travelplanet.pl S.A., Biprogeo S.A., S4E S.A., One2One Sp. z o.o., GeoTec Sp.z o.o. Wielkość aktywów funduszu szacowana jest na 50-60 mln PLN. Natomiast kapitał zakładowy MCI Management S.A.wynosi 37,8 mln PLN. Głównym akcjonariuszem MCI Management S.A. jest Czechowicz Ventures Sp. z o.o. ( 48%).

Osoba do kontaktu :

Katarzyna Figat
Marketing manager
MCI Management SA
e-mail:katarzyna.figat@mci.com.pl
kom.0501 515 100

24.11.2003 Pobierz PDF