Aktualności

MCI NA PLUSIE. Dodatni wynik finansowy. Stabilna sytuacja kapitałowa.

17.09.2003 Pobierz PDF

Fundusz inwestycyjny MCI Management pierwsze półrocze 2003 roku zamknął dodatnim wynikiem finansowyn na poziomie netto i operacyjnym. Jest to pierwszy taki wynik w historii funduszu. Cztery spółki wypracowały zysk netto. Planowe są kolejne inwestycje.

Dzięki sukcesywnie rosnącym przychodom na przestrzeni pierwszego i drugiego kwartału 2003 r. cztery spółki z portfela funduszu MCI wypracowały zysk netto: CCS S.A., Process4E S.A., S4E S.A. i GeoTec sp. z o.o.. Na koniec roku liczba dochodowych firm winna wzrosnąć do siedmiu. W efekcie dynamicznego rozwoju dodatni wynik finansowy powinny osiągnąć: Travelplanet S.A., One2One Sp. z o.o. oraz Biprogeo S.A., gdzie z końcem roku winna zakończyć się prowadzona restrukturyzacja. Osiągnięcie zysku operacyjnego planuje również portal finansowy Bankier.pl S.A.

'Po dwóch latach prowadzenia przemyślanej i ostrożnej polityki biznesowej MCI osiągnął stabilizację. Nasze wyniki świadczą, że w chwili obecnej jesteśmy najskuteczniejszym funduszem venture capital z czterech aktywnie działających w Polsce. Rynek pozytywnie zweryfikował nasze inwestycje i w tej chwili cztery spółki z zarządzanego przez nas portfela wykazują już zysk netto. Do końca roku będzie ich sześć-siedem z 9 znajdujących się w portfelu. Osiągnięte wyniki mobilizują nas do rozpoczęcia kolejnych inwestycji. Do końca roku MCI planuje sfinalizować co najmniej jedną nową inwestycję. Nowe projekty chcemy realizować w sektorze mobile/wireless i restrukturyzacjach w branży informatycznej i internetowej.’- powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management S.A.

Do najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek portfelowych należy Travelplanet S.A., działająca w branży turystyki internetowej. Firma uzyska wzrost sprzedaży z 3 mln PLN w 2002 roku do prawie 10 mln PLN w 2003 roku. Bardzo dobrym wynikiem może pochwalić się również One2One sp. z o.o., integrator rozwiązań mobilnych. Spółka planuje zwiększyć swoje obroty z 0.7 mln PLN w 2002 do poziomu prawie 4 mln PLN w 2003. Obie spółki zrealizowały inwestycje / przejęcia w pierwszej połowie 2003 roku. Travelplanet przejął portal Aero.pl sprzedający bilety lotnicze. One2One powołał MobiJOY! sp. z o.o., joint venture z firmą z branży reklamowej. Nowa spółka działa w obszarze marketingu mobilnego.

W dwóch spółkach portfelowych jest kontynuowany proces restrukturyzacji. W spółce Biprogeo S.A. winien on dobiec końca w połowie 2004 roku. Trudna jest sytuacja spółki JTT Computer S.A., która wymaga dofinansowania w celu pozyskania środków na restrukturyzację źródeł finansowania i finansowanie działalności operacyjnej. Pozytywną informacją jest decyzja NSA z lipca br., na podstawie której spółka spodziewa się otrzymać z Urzędu Skarbowego zwrot nadpłaconego podatku VAT w wysokości ca. 15 mln PLN. Kwota ta będzie miała istotne znaczenie dla pozytywnych efektów restrukturyzacji spółki. MCI jest zdecydowane na udzielenie niezbędnej pomocy i wsparcie JTT Computer S.A. w prowadzonej restrukturyzacji, ale skuteczność działań MCI zależy od decyzji i postawy większościowego akcjonariatu spółki. MCI jest w dalszym ciągu, zainteresowana sprzedażą posiadanych akcji JTT Computer S.A.

Obecnie fundusz posiada w portfelu 9 spółek.

Nazwa spółki – Udział MCI
TravelPlanet.pl S.A. – 94,47%
One2One Sp. z o.o. – 50,85%
Process4E S.A. – 66,66%
Bankier.pl S.A. – 38,36%
S4E S.A. – 97,56%
GeoTec sp. z o.o. – 75,00%
Biprogeo S.A. – 73,71%
JTT Computer S.A. – 36,05%
CCS S.A. – 71,56%

Aktywny monitoring portfela i skupienie nadzoru właścicielskiego na aspektach strategii oraz finansów spółek portfelowych doprowadziło do osiągnięcia przez grupę kapitałową MCI stabilnej sytuacji finansowej. Wartość aktywów portfela MCI na 30.06.2003 jest szacowana przez Zarząd w przedziale od 40 do 60 mln PLN. Grupa dysponuje obecnie nadwyżką gotówki w wysokości łącznie 5 mln. Fundusz nie posiada zobowiązań. Koszty działalności pokrywane są z bieżących dochodów monitoringowych. MCI dysponuje rezerwą bilansową na kwotę 9 mln PLN na ryzyko portfela. MCI aktywnie poszukuje nowych inwestycji. Preferowane sektory to nowe przedsięwzięcia w obszarze technologii mobilnych i restrukturyzacje w obrębie branży informatycznej i internetowej.

17.09.2003 Pobierz PDF