Digital DNA
Private Equity

Aktualności

MCI NA PLUSIE. Dodatni wynik finansowy. Stabilna sytuacja kapitałowa.

17.09.2003 Pobierz PDF

Fundusz inwestycyjny MCI Management pierwsze półrocze 2003 roku zamknął dodatnim wynikiem finansowyn na poziomie netto i operacyjnym. Jest to pierwszy taki wynik w historii funduszu. Cztery spółki wypracowały zysk netto. Planowe są kolejne inwestycje.

Dzięki sukcesywnie rosnącym przychodom na przestrzeni pierwszego i drugiego kwartału 2003 r. cztery spółki z portfela funduszu MCI wypracowały zysk netto: CCS S.A., Process4E S.A., S4E S.A. i GeoTec sp. z o.o.. Na koniec roku liczba dochodowych firm winna wzrosnąć do siedmiu. W efekcie dynamicznego rozwoju dodatni wynik finansowy powinny osiągnąć: Travelplanet S.A., One2One Sp. z o.o. oraz Biprogeo S.A., gdzie z końcem roku winna zakończyć się prowadzona restrukturyzacja. Osiągnięcie zysku operacyjnego planuje również portal finansowy Bankier.pl S.A.

‚Po dwóch latach prowadzenia przemyślanej i ostrożnej polityki biznesowej MCI osiągnął stabilizację. Nasze wyniki świadczą, że w chwili obecnej jesteśmy najskuteczniejszym funduszem venture capital z czterech aktywnie działających w Polsce. Rynek pozytywnie zweryfikował nasze inwestycje i w tej chwili cztery spółki z zarządzanego przez nas portfela wykazują już zysk netto. Do końca roku będzie ich sześć-siedem z 9 znajdujących się w portfelu. Osiągnięte wyniki mobilizują nas do rozpoczęcia kolejnych inwestycji. Do końca roku MCI planuje sfinalizować co najmniej jedną nową inwestycję. Nowe projekty chcemy realizować w sektorze mobile/wireless i restrukturyzacjach w branży informatycznej i internetowej.’- powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management S.A.

Do najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek portfelowych należy Travelplanet S.A., działająca w branży turystyki internetowej. Firma uzyska wzrost sprzedaży z 3 mln PLN w 2002 roku do prawie 10 mln PLN w 2003 roku. Bardzo dobrym wynikiem może pochwalić się również One2One sp. z o.o., integrator rozwiązań mobilnych. Spółka planuje zwiększyć swoje obroty z 0.7 mln PLN w 2002 do poziomu prawie 4 mln PLN w 2003. Obie spółki zrealizowały inwestycje / przejęcia w pierwszej połowie 2003 roku. Travelplanet przejął portal Aero.pl sprzedający bilety lotnicze. One2One powołał MobiJOY! sp. z o.o., joint venture z firmą z branży reklamowej. Nowa spółka działa w obszarze marketingu mobilnego.

W dwóch spółkach portfelowych jest kontynuowany proces restrukturyzacji. W spółce Biprogeo S.A. winien on dobiec końca w połowie 2004 roku. Trudna jest sytuacja spółki JTT Computer S.A., która wymaga dofinansowania w celu pozyskania środków na restrukturyzację źródeł finansowania i finansowanie działalności operacyjnej. Pozytywną informacją jest decyzja NSA z lipca br., na podstawie której spółka spodziewa się otrzymać z Urzędu Skarbowego zwrot nadpłaconego podatku VAT w wysokości ca. 15 mln PLN. Kwota ta będzie miała istotne znaczenie dla pozytywnych efektów restrukturyzacji spółki. MCI jest zdecydowane na udzielenie niezbędnej pomocy i wsparcie JTT Computer S.A. w prowadzonej restrukturyzacji, ale skuteczność działań MCI zależy od decyzji i postawy większościowego akcjonariatu spółki. MCI jest w dalszym ciągu, zainteresowana sprzedażą posiadanych akcji JTT Computer S.A.

Obecnie fundusz posiada w portfelu 9 spółek.

Nazwa spółki – Udział MCI
TravelPlanet.pl S.A. – 94,47%
One2One Sp. z o.o. – 50,85%
Process4E S.A. – 66,66%
Bankier.pl S.A. – 38,36%
S4E S.A. – 97,56%
GeoTec sp. z o.o. – 75,00%
Biprogeo S.A. – 73,71%
JTT Computer S.A. – 36,05%
CCS S.A. – 71,56%

Aktywny monitoring portfela i skupienie nadzoru właścicielskiego na aspektach strategii oraz finansów spółek portfelowych doprowadziło do osiągnięcia przez grupę kapitałową MCI stabilnej sytuacji finansowej. Wartość aktywów portfela MCI na 30.06.2003 jest szacowana przez Zarząd w przedziale od 40 do 60 mln PLN. Grupa dysponuje obecnie nadwyżką gotówki w wysokości łącznie 5 mln. Fundusz nie posiada zobowiązań. Koszty działalności pokrywane są z bieżących dochodów monitoringowych. MCI dysponuje rezerwą bilansową na kwotę 9 mln PLN na ryzyko portfela. MCI aktywnie poszukuje nowych inwestycji. Preferowane sektory to nowe przedsięwzięcia w obszarze technologii mobilnych i restrukturyzacje w obrębie branży informatycznej i internetowej.

17.09.2003 Pobierz PDF