Aktualności

MCI Management zwiększa zaangażowanie w Travelplanet.pl

16.12.2010 Pobierz PDF
W dniu 10 grudnia br., w drodze transakcji pakietowej MCI nabył dodatkowy pakiet blisko 5% akcji w turystycznej spółce. MCI wraz z funduszem MCI.TechVentures deklarują konieczność wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w celu odbudowania wartości spółki.

Spółka Travelplanet.pl powstała w grudniu 2000 r., jako start-up, przy dofinansowaniu ze strony MCI na poziomie 1,5 mln zł. Już po pierwszym roku działalności Travelplanet.pl zdobyła status lidera polskiego rynku turystyki on-line.

Po kilku latach rozwoju i budowy wartości, w lipcu 2005 r., spółka została wprowadzona na rynek główny GPW w Warszawie, pozyskując w procesie IPO środki w wysokości 6.666.660 zł.

Travelplanet wykorzystywała, w okresie kilku ostatnich lat, dobrą koniunkturę, jaka panowała na rynku turystycznym w Polsce do zbudowania pozycji krajowego lidera rynku e-turystyki. Niemniej jednak, mimo silnej pozycji rynkowej, okres ten nie był korzystny z perspektywy wyników finansowych. Również wyniki spółki za 3 kwartały roku 2010 – szczególnie trudnego ze względu na kilkutygodniowe zawirowania w turystyce na skutek pyłu wulkanicznego – wskazują, że spółka zakończy rok obrotowy ze stratą.

Dotychczasowa struktura właścicielska, a w rezultacie bardzo niski freefloat na rynku wtórnym sprawiają, że spółka poddana jest ryzyku dużych wahań kursu (i wartości spółki), przy niskich obrotach i przypadkowych zleceniach. Jednocześnie znaczne pakiety akcji spółki posiadane przez ograniczoną liczbę inwestorów finansowych sprawiają, że trudno wskazać lidera będącego bezpośrednio odpowiedzialnym za losy spółki. Powierzenie zarządzania niezależnemu zarządowi poprzez dobór doświadczonej kadry okazało się niewystarczające.

„Zdecydowaliśmy się na zwiększenie poziomu zaangażowania, bo uważamy, że spółce potrzebne jest większe wsparcie merytoryczne ze strony znaczącego akcjonariusza, by odbudować osłabioną pozycję rynkową.” – powiedziała Beata Stelmach, przewodnicząca Rady Nadzorczej TP.PL, reprezentująca MCI.

Po tej transakcji, łącznie z pakietem, jaki znajduje się bezpośrednio w funduszu MCI.TechVentures grupa MCI kontroluje dziś 44,44%.

„Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazały, że spółka traci na wartości. Przez wzgląd na akcjonariuszy MCI postanowiliśmy zaangażować się silniej w Travelplanet, gdyż uważamy, że wprowadzenie bardziej rygorystycznego nadzoru właścicielskiego pozwoli spółce na wykorzystanie potencjału rozwoju na rosnącym rynku e-turystyki w Polsce. Przykład innej inwestycji z naszego portfela – Invia.cz, będącej liderem rynku czeskiego i słowackiego – pokazuje, że spółki działające na rynku e-travel mogą prowadzić zyskowne operacje. Dzięki wykorzystaniu m.in. naszych doświadczeń na rynku e-travel w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pragniemy wspierać Zarząd Travelplanet w przygotowaniu strategii mającej na celu odbudowę wartości spółki.” – powiedział Sylwester Janik, zarządzający funduszem MCI.TechVentures, członek zarządu MCI Management.

16.12.2010 Pobierz PDF