Aktualności

MCI Management zmienił nazwę na MCI Capital

03.12.2015 Pobierz PDF

Decyzją akcjonariuszy MCI Management S.A. zmienił firmę spółki na MCI Capital S.A. Nowa nazwa ma lepiej oddawać charakter prowadzonej działalności.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat MCI przekształcił się z Grupy prowadzącej działalność zarówno w obszarze inwestycji, jak i zarządzania aktywami, w wehikuł inwestycyjny, realizujący swoją strategię inwestycyjną poprzez fundusze inwestycyjne. W ramach procesu porządkowania struktury swojej grupy kapitałowej, wydzielił zarządzającą aktywami spółkę Private Equity Managers S.A. i wprowadził ją na główny parkiet warszawskiej giełdy w kwietniu 2015 r. Od tego czasu MCI koncentruje się na działalności inwestycyjnej i pozyskiwaniu kapitału na akwizycje.

– Nowa nazwa lepiej oddaje charakter naszej działalności jako fund of funds, czyli podmiotu inwestującego w aktywa poprzez różne fundusze inwestycyjne – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A. – Jednocześnie podkreśli duże znaczenie gromadzenia kapitału na kolejne inwestycje w modelu biznesowym MCI. W naszej ocenie zmiana powinna mieć korzystny wpływ na postrzeganie i identyfikację spółki w kontekście prowadzonej działalności, a dodatkowo pozwoli potencjalnym zagranicznym inwestorom lepiej zrozumieć podstawę aktywności Grupy MCI – dodał.

Decyzja w sprawie zmiany nazwy zapadła podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 17 listopada br. Nowa nazwa oficjalnie została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie 2 grudnia.

03.12.2015 Pobierz PDF