Aktualności

MCI Management SA publikuje wyniki za I kwartał 2012 r.

15.05.2012 Pobierz PDF

W I kwartale 2012 r. MCI osiągnął dodatni wynik finansowy. Skonsolidowany roczny zysk netto wyniósł 9,5 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów wzrosła do 650,1 mln zł a aktywa netto wyniosły 535,1 mln zł. Średnia roczna stopa zwrotu netto (IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI, od początku działalności, wyniosła 19,37%. Spółka opublikowała wyniki 15 maja 2012 r.

SYTUACJA FINANSOWA

„W pierwszym kwartale nasz zysk netto wyniósł ok 10 mln zł GK MCI oraz zanotowaliśmy dalszy wzrost wartość aktywów netto. Główny wpływ na wyniki MCI miały: spadek wartości akcji ABC Daty SA oraz wzrost wartości certyfikatów funduszu MCI.TechVentures w wyniku przeszacowania inwestycji w Netretail Holding B.V. do wartości rynkowej z dyskontem w stosunku do umowy sprzedaży. Przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku zamknięcia inwestycji w Netretail Holding B.V. to ok. 160 mln zł (38,5 mln euro), przy zwrocie ok. 4,1x CoC i IRR równym 175%. Taki wynik pokazuje, że przyjęta przez nas strategia, przewidująca inwestycje we wzrostowe branże nowych technologii i internetu, i rozwijanie spółek portfelowych w regionalnych i globalnych liderów w swoich sektorach, jest słuszna i przynosi wymierne korzyści naszym inwestorom.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.
Całkowita średnia stopa zwrotu netto z inwestycji zrealizowanych przez MCI, w okresie od początku funkcjonowania grupy do końca Q1 2012 r., liczona, jako suma pełnych i częściowych wyjść oraz wartości rezydualnej inwestycji, wyniosła 19,37% rocznie, co potwierdza pozycję MCI w grupie najlepszych funduszy private equity w Europie.
Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) Grupy na koniec Q1 2012 r. wyniosła 805,2 mln zł (wliczając pełny commitment inwestycyjny funduszy zarządzanych) a aktywa netto spółki wyniosły 535,1 mln zł, rosnąc o ok. 0,6% wobec Q1 2011 r.
Aktywa netto na jedną akcję – istotny wskaźnik dla jakości portfela spółek private equity – wynosił na koniec Q1 2012 r. 8,6 zł, czyli ok. 1,8x więcej niż średni kurs giełdowy w pierwszym kwartale br. Pokazuje to wyraźnie niedoszacowanie akcji MCI w chwili obecnej.

PODPISANIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW NETRETAIL HOLDING B.V.

Umowa sprzedaży udziałów w Netretail Holding B.V. została podpisana 20 kwietnia br. Kupującym jest Grupa Naspers. Dojście umowy do skutku uwarunkowane jest wydaniem zgód przez odpowiednie urzędy, dlatego też zamknięcie transakcji oczekiwane jest w 2Q 2012 r. Przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku zamknięcia inwestycji w Netretail Holding B.V. to ok. 160 mln zł (38,5 mln EUR; CoC 4,1x; IRR 175%).
Inwestycja w Netretail Holding B.V. jest potwierdzeniem sukcesu strategii obranej przez MCI Management, przewidującej inwestycje we wzrostowe branże nowych technologii i internetu – spółki na etapie wzrostu działające w CEE i rozwijanie ich w regionalnych i globalnych liderów w swoich sektorach. Inne spółki z branży e-commerce w portfelu MCI, które są szansą na wykorzystanie trendu to Frisco.pl, Morele.net, DomZdrowia.pl.

ABC DATA SA

Po informacji o ryzyku upadłości spółki zależnej Scop Computers (w związku z roszeniem rumuńskiego urzędu skarbowego) akcje ABC Data SA wróciły do poziomu cen z początku roku tracąc w kwietniu na wartości o ok. 50%, mimo że Scop (rumuńska spółka-córka ABC Daty) odpowiada tylko za ok 9% przychodów i EBITDY Grupy. Jeżeli problemy spółki Scop nie zostaną rozwiązane ABC Data planuje oportunistycznie organiczną odbudowę pozycji rynkowej w Rumunii korzystając z doświadczenia zdobytego we współpracy ze SCOP.
Wyniki ABC Data SA w 1Q 2012 r.: skonsolidowana sprzedaż wzrosła o 13,6% (r/r), wynik na poziomie EBITDA (po wyłączeniu Scop Computers) wyniósł 13,1 mln zł i był wyższy o 18% wobec pierwszych trzech miesięcy 2011 r., a przychody ze sprzedaży GK ABC Data (z wyłączeniem Scop Computers) wzrosły o 16% (r/r).

POZOSTAŁE ZDARZENIA W PORTFELU MCI

Inwestycja w JUUPSTORE – pierwszy w Polsce, niezależny serwis do promocji, dystrybucji i sprzedaży aplikacji mobilnych na telefony komórkowe, smartfony i tablety, oferujący aplikacje przygotowane we wszystkich popularnych systemach operacyjnych: Android, iOS, Java, Windows Mobile, Windows Phone, BlackBerry, Bada, Symbian.
Geewa.cz – w kwietniu Pool Live Tour Geewy osiągnął 2 mln dziennych użytkowników a spółka znalazła się w „TOP 10 Facebook’s game developers”.
Debiut Telecom Media – 13/03/12 – obecnie Optizen Labs – zadebiutował na rynku NewConnect

IPO MCI PARTNERS

IPO na New Connect planowane jest na III-IV kwartał br. i jest przygotowywane we współpracy z Copernicus Securities SA. Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a emisja kapitału w IPO nie przekroczy 20%. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój kanałów dystrybucji certyfikatów i fundraisingu zagranicznego oraz na sfinansowanie małego (2-5%) udziału GP w funduszach zagranicznych. Powodem spin-offu jest przekonanie zarządu, że wartość MCI Partners powinna rosnąć szybciej niż wartość MCI Management SA, ponieważ jest funkcją szybkości przyrostu wartości w funduszach.

CERTYFIKATY INWESTYCYJNE MCI.TECHVENTURES

Jak dotąd inwestycja w certyfikaty inwestycyjne MCI.TechVentures należały do górnego kwartylu wszystkich inwestycji w FIZ/FIO na rynku Polskim. Fundusz MCI.TechVentures był w pierwszej piątce najlepszych funduszy pod względem stopy zwrotu w 2011 (IRR za rok 2011 to 28%).
Regularne emisje certyfikatów przeprowadzane są od 2010 r. Każda następna emisja cieszy się większym zainteresowaniem inwestorów – w zdecydowanej większości osób fizycznych – w 1Q 2012 inwestorzy prywatni powierzyli nam ok 7 mln zł. Jak dotąd MCI.TechVentures pozyskał na drodze emisji certyfikatów ponad 16 mln zł.

15.05.2012 Pobierz PDF