Aktualności

MCI Management SA – podsumowanie III kwartału 2009 r.

10.11.2009 Pobierz PDF

Po trzech kwartałach 2009 r. MCI Management SA uzyskała skonsolidowany zysk netto w wysokości 25,65 mln zł. Stanowi to ponad 119% całkowitego wyniku z roku ubiegłego.

Grupa Kapitałowa MCI Management SA osiągnęła w III kwartale 2009 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 14,3 mln zł, co przełożyło się na wzrost zysku po trzech kwartałach br. do 25,65 mln zł. Wartość księgowa skonsolidowanych aktywów netto MCI (wyceniana zgodnie z Wytycznymi EVCA, tj. europejskiego Stowarzyszenia Venture Capital i Private Equity) na koniec III kwartału 2009 r. wyniosła 239,3 mln zł i wzrosła o 15% w porównaniu do 31 grudnia 2008 r. (208,0 mln zł).

Po trzech kwartałach 2009 r. Grupa MCI osiągnęła przychody z zarządzania funduszami w wysokości 6,6 mln zł, które skutkowały osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży w wysokości 5,5 mln zł. Poza ww. zyskiem, który w samym III kwartale 2009 r. wyniósł 1,3 mln zł, na całkowity skonsolidowany zysk netto w III kwartale br. znaczący wpływ miał wzrost wartości aktywów zarządzanych funduszy posiadanych przez Grupę MCI wynikający m.in. ze wzrostu kursów giełdowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, poprawy efektywności spółek portfelowych oraz coraz lepszych wyników
generowanych przez te spółki w roku 2009.

Wykorzystując duży potencjał wzrostu rynku książek elektronicznych (e-books) Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. dokonał nowej inwestycji, obejmując udziały w spółce „Złote Myśli”, będącej liderem tego rynku. Złote Myśli to największe wydawnictwo elektroniczne w Polsce, skupiające się na praktycznych poradnikach z dziedziny literatury motywacyjnej i prowadzącej do szeroko pojętego sukcesu, wydawanych w postaci elektronicznych książek (e-book) oraz w postaci drukowanej (na żądanie). Oprócz książek elektronicznych Złote Myśli wydają także książki audio (audiobook).

W III kwartale br. przeprowadzona została, z sukcesem, niepubliczna emisja obligacji zamiennych na akcje MCI Management SA. Z uwagi na wysoki popyt, przekraczający podaż konieczna była redukcja zleceń. Emisja skierowana była głównie do inwestorów instytucjonalnych. Zaoferowano obligacje trzyletnie, zamienne na akcje. Wielkość emisji wyniosła 5.000 szt. o łącznej wartości 50 mln zł. Od 26 października 2009 r. obligacje MCI są notowane na rynku Catalyst, jako pierwsze obligacje korporacyjne debiutujące w tym systemie obrotów organizowanym przez GPW w Warszawie.
Równocześnie MCI Management SA do dnia 16 października 2009 r. wykupiła obligacje starej emisji z roku 2007 o wartości 50 mln zł. Całkowity poziom zobowiązań Grupy MCI na dzień niniejszej publikacji wynosi 68,9 mln zł, w tym nominalne zadłużenie do podmiotów zewnętrznych ok. 51,5 mln zł, co stanowi 16,3% aktualnej sumy aktywów Spółki.

Ze względu na pozytywną realizację planów Spółki w trzecim kwartale 2009 r., zarząd MCI podtrzymuje prognozę wyniku skonsolidowanego netto na koniec 2009 r. na poziomie 28,7 mln zł.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie osiągają spółki portfelowe naszych funduszy. Szacujemy, iż w tym roku łączna suma zysku netto w tych spółkach podwoi się w stosunku do ubiegłego roku, co jest głównie wynikiem poprawy efektywności ABC DATA, dynamicznego rozwoju biznesu spółek mobilnych (konkursy SMS-owe, reklama mobilna, Internet mobilny), a także uzyskiwaniem dodatnich wyników operacyjnych przez spółki z sektora e-commerce. Mimo trudnej sytuacji zewnętrznej praktycznie całość portfela subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. zdołała już osiągnąć break-even point.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes Zarządu MCI Management SA.

Osiągnięcia spółek portfelowych:
– ABC Data – Spółka oparła się kryzysowi i utrzymała zeszłoroczny udział w rynku przy wzroście poziomu EBITDA (PLN 26 936k – EBITDA skumulowana po trzech kwartałach 2009r.; 10,4% – wzrost RdR EBITDA po trzech kwartałach); od października 2009 Spółka jest oficjalnym dystrybutorem produktów Toshiba na Słowacji; w listopadzie 2009 Spółka rozpoczyna, jako oficjalny dystrybutor, sprzedaż drukarek HP oraz produktów eksploatacyjnych do drukarek HP na terenie Czech i Słowacji; Spółka kontynuuje przygotowania do debiutu na rynku podstawowym GPW w Warszawie; spółka kontynuuje prace związane z wejściem na giełdę – plan zakłada złożenie prospektu do KNF do końca br.;
– Grupa One-2 One podpisała 2 listopada br. umowę z Telewizją Polską SA na obsługę ruchu Premium SMS na swoich antenach (wartość zamawianych usług wyniesie około 60 mln zł w ciągu najbliższych dwóch lat); zarząd O2O podtrzymuje opublikowaną prognozę sprzedaży (z działalności kontynuowanej) na poziomie 55 mln zł, wyniku EBITDA (z działalności kontynuowanej) na poziomie 1 mln zł za rok 2009 oraz 2 mln zł za II półrocze 2009 r., a także dodatni wynik finansowy z działalności kontynuowanej;
– TelecomMedia – uruchomiony przez spółkę serwis Juup.com (darmowy kontent na telefony komórkowe) w kilka miesięcy od startu znalazł się w Top 20 Megapanel (19 miejsce) w kategorii „Nowe Technologie”; spółka stale rozszerza portfolio klientów mobile advertising i umacnia pozycję lidera;
– Travelplanet.pl numerem 1 w turystyce w Internecie (wg rankingu sklepów internetowych Money.pl i Wprost); wartość zrealizowanego przez Travelplanet obrotu we wrześniu br. wyniosła 14.521 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do września 2008 r. o 5%; analitycy Domu Maklerskiego PKO BP, w raporcie z 23 września, podwyższyli rekomendację dla Travelplanet do „akumuluj” ze „sprzedaj”; cenę docelową akcji spółki wyznaczono na 18,05 zł
– NaviExpert wprowadza na rynek nową wersję 5.0 oprogramowania nawigacyjnego (aplikacja zyskuje unikalną funkcję wyszukiwania POI – punktów zainteresowania) oraz kontynuuje współpracę z partnerami rosyjskimi (dostarcza nową wersję aplikacji w jęz. rosyjskim, głównie na telefony Samsung);
– INVIA.CZ zajęła 18. miejsce w zestawieniu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”;
– Geewa – od maja br. oferta trzech gier on-line dostępna jest na portalu Facebook, a „8‐Ball Pool game” Spółki jest najbardziej popularną na tym portalu grą typu „pool” z dziennym wzrostem użytkowników (unique users) sięgającym 2%; ambicją Geewy jest stanie się w ciągu najbliższych czterech lat liderem w zakresie gier on-line poprzez zwiększanie bazy użytkowników w serwisach społecznościowych, otwieranie interfejsów API dla zewnętrznych deweloperów oraz
oferowanie nowych gier.

10.11.2009 Pobierz PDF