Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI Management SA otwiera przedstawicielstwo w Pradze

29.06.2004 Pobierz PDF

Dnia 26 marca 2004 w Hotelu „Dorint” we Wrocławiu odbyło się coroczne spotkanie spółek portfelowych MCI Management S.A. , gdzie już tradycyjnie zostały wręczone nagrody Everest dla najlepszych spółek portfelowych :

Laureatami za rok 2003 zostały :

Najlepszy Management – Zarząd Spółki Travelplanet.pl S.A. –Pan Piotr Multan-Prezes Zarządu i Pan Tomasz Moroz –Wiceprezes /www.travelplanet.pl/ .Spółka od trzech lat uzyskuje bardzo dobre wyniki (średni wzrost około 300% rocznie) , zdobyła pozycje lidera w segmencie e-turystyki , jest jedną z największych spółek ecommerce na rynku polskim , weszła w nowe segmenty rynku (bilety lotnicze i kupony turystyczne) , spółka uzyskuje od końca 2002 roku uzyskuje dodatnie przepływy finansowe. Spółka planuje utrzymanie dynamiki wzrostu , uzyskanie pozycji lidera w całej branży turystyki i wejście na giełdę.

Najlepszy Rozwój – Spółka S4E S.A. / www.s4e.com.pl / . Spółka uzyskała dwukrotny wzrost marży , pozyskała atrakcyjne linie dystrybucyjne , po 2 latach działalności na konkurencyjnym rynku dystrybucji produktów informatycznych stała się podmiotem dochodowym.

Najlepszy Start-up – Spółka GeoTec Sp. z.o.o. / www.geotec.com.pl / . Spółka w pierwszym roku działalności zbudowała kompletną ofertę produktów /software house/ , osiągnęła zysk netto i uzyskała dobre wyniki sprzedaży .

Najlepsza Restrukturyzacja – Spółka Bankier.pl S.A. / www.bankier.pl / , spółka przeprowadziła skuteczną restrukturyzacje operacyjną i finansową , zmodyfikowała strategie i od września 2003 uzyskuje dodatnie przepływy finansowe , jako jeden z pierwszych portali na rynku.

29.06.2004 Pobierz PDF