Aktualności

MCI Management S.A. buduje zespół Corporate Finance

18.07.2001 Pobierz PDF

Fundusz MCI Management podjął decyzję o powiększeniu zespołu o nową osobę. Roy Huppert objął stanowisko Dyrektora Corporate Finance. Jego zadaniem jest zbudowanie zespołu, który będzie zajmował się sprzedażą posiadanych inwestycji innym inwestorom oraz pozyskiwaniem kapitału na nowe inwestycje.
Roy Huppert przechodzi do MCI Management z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (OBWE) w Warszawie, gdzie ostatnio pełnił funkcję Principal Banker. Pracując w EBORze przeprowadzał transakcje dłużne długu zamiennego, przygotowywał inwestycje kapitałowe, wspierał działalność EBOR w sektorze TMT oraz nadzorował fundusze private equity. Wcześniej pracował m.in. jako freelancer z Apax Partners na stanowisku konsultant-asystent oraz z Access LTD, filią Rothschild
w Polsce.
Roy Huppert jest absolwentem dwóch wydziałów: stosunków międzynarodowych oraz historii na Kent State University w Stanach Zjednoczonych, ukończył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo UE i Prawo Brytyjskie), a w 1997 roku uzyskał tytuł MBA na University
of Calgary/Quebec.
Nowy Dyrektor Corporate Finance i Prokurent w MCI odpowiadać będzie za sprzedaż akcji spółek portfelowych do inwestorów strategicznych, a także za prace nad pozyskaniem środków dla już istniejących oraz nowych przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę. Do jego zadań będzie należało również zbudowanie zespołu Corporate Finance, którego powstanie jest wynikiem prężnego rozwoju funduszu.

18.07.2001 Pobierz PDF