Aktualności

MCI Management: Rozprawa w sprawie JTT odroczona do 7 stycznia 2013 r.

23.11.2012 Pobierz PDF

Na dzisiejszym posiedzeniu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odroczył rozprawę w sprawie JTT Computer SA do ponownego rozpatrzenia w dniu 7 stycznia 2013 r. Powodem odroczenia było dopuszczenie przez Sąd wniosków dowodowych MCI Management.

Decyzją Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu rozpoznanie sprawy z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w sprawie upadłości spółki JTT Computer S.A. zostało przesunięte na dzień 7 stycznia 2013 roku, godzina 11.00. Odroczenie rozprawy to skutek dopuszczenia przez Sąd Apelacyjny wniosków dowodowych złożonych przez MCI Management w dniu 19 listopada br. Skarb Państwa ma teraz 14 dni na ustosunkowanie się do treści tego pisma procesowego.

„W naszym piśmie odnieśliśmy się do błędnych ustaleń faktycznych przytoczonych przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z czerwca 2012 roku oraz przedstawiliśmy dokumenty na poparcie naszego stanowiska,  w tym dokumenty znajdujące się w aktach postępowania upadłościowego spółki JTT Computer SA.” – skomentowała Magda Pasecka, Członek Zarządu MCI Management SA.

W piśmie dowodowym MCI podkreśla, że nie uzyskało żadnych korzyści majątkowych w toku postępowania upadłościowego JTT. Przeciwnie – ponosząc pełne ryzyko, na własny koszt i rachunek podejmowało za pośrednictwem spółki Technopolis próby restrukturyzacji zadłużenia JTT Computer SA. m.in. poprzez spłacanie długów JTT.

W piśmie MCI odniósł się również do informacji przytaczanych w uzasadnieniu Sądu Najwyższego o rzekomym dokonywaniu obrotu majątkiem upadłej spółki oraz możliwości osiągania przez MCI zysków na upadłości JTT. Odnosząc się do tego zarzutu MCI poinformował, że jedynym składnikiem majątkowym,  jaki został nabyty od syndyka,  były udziały w spółce ADAX sp.  z o.o., które MCI nabyło po cenie wyższej niż oferował pierwotnie do sprzedaży syndyk, co dowodzi, że MCI nie odniosło żadnych korzyści z tytułu tej transakcji. MCI informowało o transakcji w raporcie bieżącym.

„W związku z dopuszczeniem przez Sąd Apelacyjny wniosków dowodowych ufamy, że po udowodnieniu nieprawidłowości informacji przytoczonych w uzasadnieniu Sądu Najwyższego, Sąd Apelacyjny ostatecznie rozstrzygnie sprawę na naszą korzyść. Wierzymy w sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy” – dodaje Magda Pasecka

JTT Computer SA to niegdyś jedna z największych polskich firm komputerowych. Jej udziałowcem było m.in. MCI Management, które posiadało ponad 40% udziałów w spółce komputerowej. Wskutek bezprawnych decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu spółka została doprowadzona do bankructwa.

23.11.2012 Pobierz PDF