Aktualności

MCI Management konsoliduje rynek GIS

15.11.2006 Pobierz PDF

MCI Management S.A. tworzy informatyczną grupę kapitałową, specjalizującą się w dostarczaniu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), o szacowanych skonsolidowanych obrotach za 2006 rok na poziomie 15 mln zł i zysku 300 tys. zł. W skład grupy wchodzą obecnie gdańska Fin Skog Geomatics International Sp. z o.o. oraz wrocławska GeoTechnologies Sp. z o.o. Celem tworzenia grupy pod szyldem spółki o nazwie Fin Skog S.A. jest zwiększanie udziału w rynku rozwiązań GIS – zarówno przez organiczny rozwój jak i akwizycje kolejnych podmiotów działających w tym atrakcyjnym segmencie rynku IT.

Systemy informacji przestrzennej (GIS) obsługują obecnie najważniejsze rejestry wymagane dla funkcjonowania nowoczesnego państwa. Ewidencja gruntów, budynków i lokali, planowanie przestrzenne, dopłaty rolnicze czy ochrona srodowiska wymagają wydajnych, stabilnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych GIS, których wdrożenie bardzo często stanowi istotny wymóg w procesie integracji i wdrażania standardów Unii Europejskiej.

Łącząc rozwiązania Fin Skog Geomatics Int., oferowane głównie administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym, z rozwiązaniami GeoTechnologies, rozwijanymi na potrzeby samorządów lokalnych, MCI Management S.A. stworzyło podmiot posiadający kompleksową ofertę rozwiązań GIS dla administracji, lokujący się w ścisłej czołówce firm informatycznych na tym rynku.

„Fin Skog Geomatics Int., założona w 1990 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, od początku swojego istnienia brała czynny udział w zmianie i rozwoju oblicza rynku GIS w Polsce. Dobre wyniki finansowe spółki i mocne portfolio projektów w pełni uzasadniają decyzję wiodącego polskiego funduszu venture capital, aby właśnie wokół Fin Skog budować silną grupę kapitałową wyspecjalizowaną w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań i usług związanych z GIS.” – powiedział Jacek Szczepaniak, wiodący akcjonariusz Fin Skog S.A.

„Oczekujemy, że połączenie uzupełniających się kompetencji obu spółek z know how MCI przyniesie istotny wzrost konkurencyjnosci rozwiązań oferowanych przez nowy podmiot dla administracji publicznej na wszystkich szczeblach. Fin Skog SA podejmie także aktywne działania na rzecz wzrostu udziału spółki w rynku rozwiązań GIS dla przemysłu i firm użyteczności publicznej. Oczekujemy, że bines spółki wzrośnie w 2007 roku o minimum 40%” – powiedział Bogdan Wiśniewski, Partner MCI Management S.A. nadzorujący ten projekt.

W celu realizacji strategii, polegającej na zbudowaniu wyspecjalizowanego integratora IT oferującego kompleksowe usługi i rozwiązania na rynku systemów informacji przestrzennej, MCI przeprowadziło działania opisane poniżej.

Spółka portfelowa należąca w 100% do MCI Management SA, PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A., zakupiła w dniu 13 listopada 2006 roku za niespełna 400 tys. zł 100% udziałów integratora systemów informacji przestrzennej Fin Skog Geomatics International Sp. z o.o. z Gdańska. Jednocześnie udziałowcy Fin Skog Geomatic International objęli za taką samą kwotę 67% akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym PWM SA. Ponadto PWM SA zakupiła od MCI w dniu 13 listopada 2006 roku za kwotę 200 tys. zł 77% udziałów GeoTechnologies Sp. z .o.o. i planuje stać się właścicielem 100% udziałów tej firmy w najbliższym czasie. Transakcje zostały zrealizowane po wycenach parytetowych zbliżonych do księgowych. W tym samym czasie na podstawie uchwały WZA nazwa przedsiębiorstwa PWM SA została zmieniona na Fin Skog SA.

15.11.2006 Pobierz PDF