Aktualności

MCI Management inwestuje w specjalistycznego integratora systemów

27.07.2001 Pobierz PDF

MCI Management S.A. zainwestowała 500 tys. zł w spółkę Synergy Polska, obejmując 99,4% jej akcji. Spółka zajmować sie będzie integracją zaawansowanych systemów informatycznych
dla międzynarodowych klientów korporacyjnych. Do końca 2003 roku firma ma wypracować
30 mln zł przychodów i 2,5 mln zł zysku. Jeszcze w tym roku planowany jest dodatni wynik finansowy.
Zgodnie z założeniami Synergy Polska ma osiągnąć do końca 2001 roku 4 mln zł przychodów
i niewielki zysk (0+). W kolejnych latach spółka stawia sobie za cel zwiększenie sprzedaży do kolejno 20 i 30 mln zł.
MCI Management zachowała sobie prawo do podwyższenia kapitału zakładowego do 2 mln zł
po wartości nominalnej akcji w okresie do 31 grudnia 2003. Do tego czasu planowane jest także wprowadzenie inwestora strategicznego do spółki. Założyciele Synergy Polska mają prawo do nabycia od MCI akcji spółki w ramach opcji menedżerskich (po 15%).
„Nasza kolejna inwestycja jest potwierdzeniem prezentowanej wcześniej strategii inwestycyjnej MCI. Nadal zamierzamy koncentrować się na spółkach działających w niszowych segmentach rynku IT. Dzięki tego typu inwestycjom osiągniemy efekt synergii z innymi naszymi spółkami, a wartość portfela MCI znacząco wzrośnie. To już trzeci z zaplanowanych na ten rok projektów inwestycyjnych.
Do końca roku zamkniemy w sumie 5-7 nowych inwestycji. Jeżeli chodzi o protfel informatyczny MCI, to część spółek jeszcze w tym roku wypracuje pozytywne wyniki finansowe.” – powiedział Arkadiusz Śnieżko, partner i wiceprezes zarządu MCI Management S.A.

INFORMACJE O FIRMIE:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., Travelplanet.pl S.A., CUBETEAM.com. S.A., Biprogeo S.A. oraz S4E S.A.

27.07.2001 Pobierz PDF