Aktualności

MCI Management inwestuje w rynek B2B

22.03.2001 Pobierz PDF

W dniu dzisiejszym spółka MCI Management podpisała list intentycjny z holdingiem medialnym Migut Media S.A. List intencyjny dotyczy wspólnej inwestycji w projekt wertykalnego rynku B2B w obszarze IT. Nowa spółka dysponować będzie kapitałem akcyjnym do 3 mln zł, który otrzyma w trzech równych transzach. W ramach porozumienia Migut Media, wydawca prestiżowego pisma Teleinfo, zobowiązało się do dostarczenia kontentu niezbędnego do uruchomienia i prowadzenia serwisu a MCI zajmie się koordynacją wdrożenia całego projektu.

Założenie Spółki o roboczej nazwie ITStock S.A. to pierwsza inwestycja MCI Management w wirtualny rynek B2B. Głównym celem Spółki będzie budowa platformy transakcyjnej dla producentów, dystrybutorów i dealerów działających w branży IT. Podstawowe produkty oferowane w ramach platformy to sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

W obecnej sytuacji na rynku – w związku z nieuniknioną ewolucją kanałów dystrybucji – uważam, że jest to idealny moment na stworzenie efektywnej platformy, która pozwoli na obniżenie kosztów dystrybucji, co zaowocuje korzystniejszą ofertą cenową dla użytkownika końcowego. Podobnie podchodzą do tego problemu takie firmy jak TechData czy IngramMicro, które w swojej strategii w 2005 roku pozycjonują się jako konkurencja dla DHL czy TMT, lecz działąjąca wyłącznie w sektorze IT – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes MCI Management S.A.

Z dużym zainteresowaniem obserwujemy ewolucję kanałów dystrybucji na rynku IT. Wydawnictwo Migut Media jest zainteresowane tematem marketingu kanałowego, stąd zrodziła się idea wspólnego przedsięwzięcia z MCI Management – powiedział Grzegorz Eider, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Migut Media S.A.

Pierwszą transzę kapitałową w wysokości 1 mln zł Spółka otrzyma w momencie rejestracji, w następujących proporcjach: Migut Media S.A. 34% kapitału, MCI Management S.A. 66%. Druga emisja odbędzie się najwcześniej po 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności Spółki. Akcjonariusze obejmą emisję w następujących proporcjach: Migut Media S.A. 38% kapitału, MCI Management S.A. 62%. Ostatnia transza środków finansowych zostanie przekazana do Spółki po zorganizowaniu II rundy finansowania. W przypadku konieczności finansowania pomostowego akcjonariusze zobowiązali się jednak do solidarnego finansowania Spółki do kwoty 1 mln zł. Spółka wyemituje również 22.230 akcji z przeznaczeniem na 3 letni system opcji dla Zarządu i pracowników Spółki.

Wyjście z inwestycji nastąpi poprzez wprowadzenie Spółki do publicznego obrotu lub poprzez sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu.


MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w branży IT. Celem działalności funduszu jest wzmacnianie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer S.A., CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., Travelplanet.pl S.A. oraz CUBETEAM.COM S.A. Właścicielami MCI Management jest Czechowicz Ventures (60%) i giełdowa spółka HOWELL S.A (40%).
Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Marketingu i PR
Edyta Jaroszkiewicz
Tel.: 022-8745883
THE ROWLAND COMPANY
Malwina Kiepiel
Eliza Misiecka
Tel.: 022-6516440

22.03.2001 Pobierz PDF