Aktualności

MCI Management doskonale zarobi na One-2-One

14.08.2006 Pobierz PDF

MCI Management S.A., technologiczny fundusz inwestycyjny, uzyska bardzo dobry wynik w związku ze spodziewanym na drugą połowę sierpnia debiutem giełdowym One-2-One S.A. Fundusz szacuje, że zarobi 40-50 razy zainwestowane w spółkę pieniądze, co jest rekordem wśród funduszy venture capital w Europie Centralnej.
Grupa Kapitałowa One-2-One – lider komunikacji mobilnej dla mediów oraz marketingu mobilnego planuje pozyskać z nowej emisji akcji 1,3 mln akcji do 13 mln zł. Kapitał pozyskany z giełdy pozwoli na realizację przejęć konsolidujących branżę mobilną na rynku polskim, a także na rozwój działalności w regionie Europy Środkowo Wschodniej, czy realizację projektów związanych z Mobilnym Podpisem Elektronicznym i innych wewnętrznych projektów technologicznych.

Budowanie księgi popytu na akcje (book building) odbywało się od 31 lipca do 2 sierpnia. Ustalenie ceny emisyjnej nastąpiło 3 sierpnia, na poziomie górnych widełek cenowych równym 10,00 zł za akcje. Zapisy na akcje trwały od 4 do 8 sierpnia. Wyniki zapisów potwierdziły duże zainteresowanie inwestorów ofertą One-2-One: popyt zgodnie z zapisami opiewał na ponad 37 mln akcji na 1,3 mln akcji przewidzianych w ofercie.

Z ceny emisyjnej wynika wartość spółki na poziomie ponad 63 mln zł po uwzględnieniu kapitału pozyskanego z oferty publicznej. Wartość akcji należących do MCI Management po debiucie szacowana jest na około 25 mln zł. Oznacza to, że fundusz, który zrealizował inwestycje w spółkę w 2002 osiągnie rewelacyjny, najprawdopodobniej rekordowy w regionie Europy Centralnej, wzrost wartości tej inwestycji na poziomie 5000% w ciągu 4 lat.

Co ciekawe, w ramach debiutu giełdowego One-2-One nie zakłada się sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w tym MCI Management. Decyzja o zatrzymaniu akcji Spółki przez fundusz wskazuje na silne przekonanie, że wartość tej inwestycji będzie dynamicznie rosła i fundusz osiągnie jeszcze lepszy średnioroczny zwrot.

„MCI od początku wierzyło w rynek mobilny oraz One-2-One. Oczekiwaliśmy takiej rentowności na tym projekcie i zamierzamy utrzymywać istotny udział w Spółce w średnim okresie jako strategiczną ekspozycję funduszu w branżę mobilną. Oczywiście upublicznienie Spółki powinno ułatwić MCI realizację zysków w przyszłości.” – powiedział Andrzej Jasieniecki, Dyrektor Inwestycyjny MCI Management nadzorujący ten projekt.

14.08.2006 Pobierz PDF