Aktualności

MCI Management czołowym funduszem PE w Polsce

20.12.2012 Pobierz PDF

MCI Management czołowym funduszem PE w Polsce. Grupa MCI zajęła wysokie 2. miejsce w rankingu najlepszych funduszy PE/VC w Polsce opublikowanym przez The Journal of Private Equity 2012. Fundusz dostał najwyższe noty za strategię inwestycyjną i jakość realizowanych inwestycji.

W swoim raporcie dotyczącym analizy polskiego sektora private equity amerykański The Journal of Private Equity w 2012 roku zaprezentował ranking funduszy private equity operujących w Polsce. MCI uzyskał wysoką łączną notę 8.80 dzięki czemu uplasował się na 2. miejscu listy Top-20 Private Equity Firms Operating in Poland.

Autor analizy wymienia wiele atutów MCI Management, które przyczyniły się do jej wysokiej pozycji w zestawieniu. MCI zostało najwyżej ocenione w kategorii dealflow (liczba i jakość rozważanych inwestycji), którego wysoki wskaźnik świadczy o reputacji rynkowej i świadomości marki, oraz investment strategy ukazujący potencjał przyszłych wzrostowych inwestycji danego funduszu.

Autorzy raportu wysoko ocenili również to, że MCI jest funduszem notowanym na GPW, co wpisuje się w globalny trend upubliczniania na giełdach funduszy typu private equity jako sposobu na zwiększenie płynności środków pozyskiwanych od inwestorów.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię inwestowania w perspektywiczne spółki we wzrostowych branżach technologicznych i medycznych. Nasze wysiłki koncentrujemy na rynkach Emerging Europe, które prezentują imponujący potencjał rozwoju – komentuje Tomasz Czechowicz, Managing Partner MCI Management. – Cieszę się, że instytucje badające rynek PE dostrzegają naszą skuteczność w realizowaniu inwestycji i kluczową rolę w kształtowaniu rynku PE w Europie Środkowo-Wschodniej, czego najlepszym przykładem jest nasza wysoka pozycja w tym rankingu – dodaje.

20.12.2012 Pobierz PDF