Aktualności

MCI konsekwentnie zwiększa portfel spółek e-commerce. Inwestycja we Frisco.pl

26.01.2012 Pobierz PDF

Helix Ventures Partners, fundusz venture capital zarządzany przez MCI Management SA, zainwestował we Frisco.pl, lidera polskiego rynku e-grocery wśród podmiotów typu pure-player.

„Frisco.pl jest liderem polskiego rynku e-grocery i największym graczem typu pure-player. Wzorzec dla spółki stanowi notowane na giełdzie w Londynie Ocado, obsługujące terytorialnie 70% gospodarstw domowych w Anglii. Frisco wyznacza w Polsce standardy jakościowe obsługi klienta, notując nieosiągalne dla konkurencji wskaźniki. Dzięki wsparciu funduszy spółka zamierza powiększyć swoją działalność w obszarze aglomeracji warszawskiej oraz w perspektywie 2-3 lat rozpocząć ekspansję ogólnokrajową.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Frisco.pl powstało w 2006 r. Jako jedyny podmiot na rynku e-grocery spółka posiada najnowocześniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum kompletacji i najbardziej zaawansowany system obsługi zamówień – w przeciwieństwie do systemów konkurencji, proces kompletacji jest wysoce skalowalny, co daje możliwośd obsłużenia bardzo dużego przyrostu zamówień. Jest to przewaga, którą doceniają konkurenci znający specyfikę branży e-commerce. Dzięki temu spółka została wybrana na dostawcę zintegrowanych usług e-commerce przez najbardziej znane w Polsce marki FMCG.

„Dynamiczny wzrost rynku e-commerce i wzrost świadomości społeczeństwa będą wyznacznikami naszego dalszego rozwoju. Strategia Frisco zakłada dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku warszawskim oraz ekspansję na inne polskie aglomeracje. Jesteśmy również przygotowani do przeprowadzenia oportunistycznych akwizycji, których efektem byłoby skokowe zwiększenie skali działalności oraz lepsze wykorzystanie platformy logistycznej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.” – mówi Witold Ferenc, prezes zarządu Frisco S.A.

26.01.2012 Pobierz PDF