Aktualności

MCI konsekwentnie realizuje zakładane cele.Kolejne wyjście Funduszu z inwestycji z zyskiem

21.10.2008 Pobierz PDF

Zarząd MCI Management SA informuje, iż Rada Nadzorcza MCI Capital TFI SA, akceptując warunki umowy sprzedaży akcji Innovation Technology Group SA (ITG), wyraziła zgodę na pełne wyjście z tej inwestycji. Dzięki zawartej umowie, w której grupę kapitałową MCI reprezentuje aktualny akcjonariusz ITG – MCI.PrivateVentures FIZ, subfundusz MCI.EuroVentures 1.0., zostały zrealizowane kolejne cele zakładane w prognozie funduszu na rok 2008.

Tym samym zakończyła się również historyczna-pierwsza inwestycja MCI.

Akcje ITG zostały sprzedane inwestorowi finansowemu, zamierzającemu dalej budować wartość nabytej Spółki. Całkowita cena sprzedaży ostatniego pakietu akcji należącego do MCI.EuroVentures została uzgodniona w wysokości 5.600 tyś zł, z czego zaliczka w kwocie 1.400 tyś zł została już zapłacona, a pozostała część, tj. 4.200 tyś zł, zasili grupę MCI jeszcze w bieżącym kwartale.

Zysk na tej inwestycji, liczony jako różnica pomiędzy wpłaconymi kapitałami a otrzymaną gotówką z dokonanych wyjść, wyniósł ponad 6.550 tyś zł. Łączna kwota dezinwestycji dokonana od ubiegłego roku do dnia rozliczenia aktualnej transakcji to blisko 16 mln zł.

Innovation Technology Group SA jest dolnośląskim integratorem informatycznym, od lat zajmującym czołowe miejsca w rankingach branżowych. ITG posiada dwie spółki zależne – CCS sp. z o.o., uzupełniającą ofertę grupy o usługi teletechniczne oraz Microtech International Ltd. Sp. z o.o., działającą w zakresie automatyki przemysłowej i elektroniki profesjonalnej.

„Sprzedaż wszystkich akcji ITG, która w różnych fazach rozwoju przechodziła również procesy głębokiej ale skutecznej restrukturyzacji, stanowi z jednej strony zamkniecie pierwszej inwestycji Funduszu, przede wszystkim jednak jest dowodem, że MCI, nawet w tak trudnym dla rynków finansowych momencie, potrafi generować zarówno zyski jak i, co nie mniej aktualnie ważne, gotówkę. Realizuje przy tym zakładane cele i prognozy – bezpiecznie i efektywnie zarządzając pieniędzmi powierzonymi przez swoich akcjonariuszy.”- powiedział Andrzej Lis, Partner Zrzeszony Grupy MCI.

21.10.2008 Pobierz PDF