Aktualności

MCI inwestuje w mobile commerce

25.04.2002 Pobierz PDF

MCI Management zainwestowała 409.960 zł w zajmującą się technologiami mobilnymi spółkę One-2-One Sp. z o.o., obejmując w niej 40,22% udziałów. MCI będzie miała ponadto opcję dokupienia 10% udziałów Spółki za 200.000 PLN. Założyciele One-2-One będą mieli prawo do systemu opcji, uzależnionego od wyników realizowanych przez Spółkę w latach 2002 – 2004.
Plan opcji obejmował będzie 10% kapitałów Spółki (po 3% w 2003 i 2004, 4% w 2005). Dodatkowo MCI będzie dysponowała opcją „call” na odkupienie od Założycieli pakietu uzyskanego w ramach opcji, co doprowadzi do ponownego uzyskania przez fundusz pakietu kontrolnego w Spółce.
Spółka One-2-One jest szeroko rozumianym integratorem rozwiązań w zakresie m-commerce. Spółka działa zarówno w obszarze B2B, jak i B2C (portal SuperSMS.pl), posiada także dodatkowe źródła przychodów.
„Nie należy utożsamiać Spółki z bezpośrednio rynkiem internetowym, gdyż rynek telefonii komórkowej – na którym działa One-2-One – jest o wiele bardziej rozwinięty i ustabilizowany niż branża internetowa oraz notuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Do chwili obecnej około 50% wszystkich osób, które skorzystały z serwisów Spółki zamawiało je bezpośrednio przez telefon komórkowy, nie używając Internetu.” – powiedział Maciej Kowalczyk, manager inwestycyjny w MCI Management.
One-2-One zostało zarejestrowane w kwietniu 2001 roku z kapitałem zakładowym 50.000 zł. Spółka została założona przez trzy osoby prywatne (Założyciele), z których dwie są obecnie członkami zarządu Spółki. Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Operacyjnie Spółka rozpoczęła działalność podstawową w październiku 2001 roku i do końca grudnia 2001 roku wygenerowała przychody
na poziomie 213 tys. zł oraz zamknęła rok stratą netto 40 tys. zł.
„W roku bieżącym planujemy zrealizować przychody na poziomie 1 mln zł, z czego działalność podstawowa powinna stanowić około 80%. Należy zaznaczyć, że prognozy jakie przedstawialiśmy na początku negocjacji w styczniu są przekraczane w kluczowych obszarach. Przychody z SMS, liczba stacji radiowych korzystających z platformy Radio.SuperSMS.pl, a także liczba użytkowników są wyższe niż w pierwotnych prognozach Spółki. Kapitał pozyskany od MCI przeznaczymy na rozwój bazy produktów oraz skokowe zwiększenie skali działalności i wzrost świadomości marki.” – powiedział Tomasz Długiewicz, prezes zarządu One-2-One.

Informacje o firmach:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A. (expertia.pl), Travelplanet.pl S.A., Biprogeo S.A., S4E S.A. oraz Synergy Polska S.A.
One-2-One – zajmuje się nowymi technologiami w obszarze marketingu precyzyjnego. Witryna Supersms.pl, której operatorem jest One-2-One w okresie niespełna czterech miesięcy zaoferowała 16 nowatorskich usług SMSowych, będąc najszybciej rozwijającym się nowym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. One-2-One
Sp. z o.o. jest także liderem na rynku usług SMSowych dla stacji radiowych, gdyż z platformy Radio.SuperSMS.pl korzysta ponad 30 rozgłośni w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela:

The Rowland Company
Eliza Misiecka
Tel.: 651-64-40

25.04.2002 Pobierz PDF