Aktualności

MCI inwestuje w Biprogeo S.A.

21.06.2001 Pobierz PDF

MCI Management S.A. zawarła z Polish Enterprise Fund umowę dotyczącą zakupu 75% akcji spółki Biprogeo S.A. Łączna cena transakcji wyniosła 100.000 USD. Firma Biprogeo zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznego oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS-Geographics Information System). Działa na polskim i międzynarodowym rynku od 1992 roku. Dotychczas zrealizowała projekty m. in. dla KGHM S.A., Kancelarii Senatu RP, urzędów wojewódzkich w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, a także szereg prac dla firm niemieckich i holenderskich (Geohaus, Kafi, Arcadis, SGI Ingenierie, Gauff).
MCI Management na mocy umowy nabywa 750.233 zwykłych akcji imiennych Biprogeo S.A. za łączną cenę 100 tys. USD. Ze względu na fakt, że Polish Enterprise Fund sfinansował rozwój technologii oprogramowania w Biprogeo S.A. MCI jest zobowiązane do zapłacenia na rzecz Polish Enterprise Fund dodatkowej kwoty, jeżeli w ciągu 25 lat od zawarcia umowy sprzeda akcje Biprogeo. Dopłata wynosić będzie 20% różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży akcji spółki.
„Zgodnie z przyjętą przez MCI strategią zamierzamy koncentrować się na inwestycjach przedsięwzięcia funkcjonujące w niszowych segmentach rynku IT. Uważam, że tego typu firmy zaliczają się do najszybciej rozwijających i charakteryzują się dużym przyrostem obrotów i wartości. Jest to już druga w ostatnim okresie – obok spółki S4E – nasza inwestycja w sektorze informatycznym. Jestem przekonany, że zarówno inwestycja w S4E, jak i w Biprogeo przyczyni się do znacznego wzrostu wartości portfela MCI.” – powiedział Arkadiusz Śnieżko, partner i wiceprezes zarządu MCI Management S.A.
Biprogeo zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznego oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej dla administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji, planowania przestrzennego i komunikacji oraz dla spółek z takich sektorów jak: telekomunikacja, energetyka, ciepłownictwo, górnictwo, kolej, chemia. Partnerami spółki są: Bentley Systems, Intergraph, Oracle i Microsoft. Dotychczas spółka zrealizowała około 400 projektów zarówno dla sektora publicznego, jak i przedsiębiorstw prywatnych.
„Biprogeo przeszło już fazę rozwoju produktu, teraz powinnyśmy się koncentrować na rozwoju marketingu oraz systemu sprzedaży. Nieduża spółka technologiczna, jaką jest Biprogeo – dzięki wsparciu takiego partnera jak MCI Management i w oparciu o swoje know-how – może stać się centrum kompetencji i niekwestionowanym liderem na polskim rynku. Należy pamiętać, że segment,
w którym działamy ma swój dynamiczny wzrost dopiero przed sobą. Rozwój ten związany będzie przede wszystkim z wymogami NATO i Unii Europejskiej. Wprowadzenie podatku katastralnego także znacząco zwiększy nasz rynek.” – mówi Józef Woźniak, Prezes Zarządu i współzałożyciel Biprogeo S.A.
Polish Enterprise Fund zainwestował w Biprogeo w listopadzie 1998 roku obejmując 55% akcji.
W następnych latach uczestniczył w kolejnych podwyższeniach kapitału akcyjnego, aż do poziomu 75%. Środki pozyskane od PEF Biprogeo przeznaczyło na rozwój własnych aplikacji i produktów, rozwój technologii, licencje na oprogramowanie użytkowe oraz środki trwałe. Część środków wykorzystano również na zwiększenie zatrudnienia oraz specjalistyczne szkolenia dla kadry.
„Uważamy, że MCI wesprze Biprogeo swoją wiedzą i kontaktami, dzięki czemu umożliwi firmie jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Liczymy także, że nowy inwestor przekaże Spółce know-how, które zdynamizuje proces jej restrukturyzacji.” – powiedział Zygmunt Grajkowski, Partner w Enterprise Investors.
„Według naszych planów biznesowych Biprogeo powinno wypracować zysk netto do końca roku 2001. Pomimo bardzo konserwatywnych szacunków uważamy, że średni roczny przyrost obrotów Spółki wyniesie 15%. Jednakże w warunkach dynamicznej polityki marketingowej i sprzedażowej jesteśmy
w stanie osiągnąć nawet 30% przyrostu obrotów rocznie.” – dodał Arkadiusz Śnieżko.

INFORMACJE O FIRMACH:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., Travelplanet.pl S.A., CUBETEAM.com. S.A. oraz S4E S.A.
Firma BIPROGEO istnieje na rynku polskim i międzynarodowym od roku 1992, od 1995 jako spółka akcyjna. W 1998 roku firma Enterprise Investors dokonała inwestycji w BIPROGEO SA obejmując 55% akcji firmy. Od początku swej działalności BIPROGEO zajmuje się wdrażaniem zintegrowanych systemów SIT/GIS opartych na światowej jakości rozwiązaniach informatycznych. Opracowane przez Biprogeo aplikacje narzędziowe dają możliwość łatwego gromadzenia, aktualizacji i archiwizacji danych, umożliwiają wykonywanie zaawansowanych analiz i raportów, a przede wszystkim zapewniają spójność i otwartą strukturę baz danych, gwarantując jednocześnie właściwą ich ochronę oraz ściśle określony dostęp do zasobu. Oprogramowanie to jest zgodne z tworzonymi standardami regionalnymi i krajowymi, uwzględnia także bieżące i strategiczne cele administracji publicznej
i samorządowej oraz dużych zakładów przemysłowych.
Wyróżnienia: pierwsze miejsce w konkursie przeprowadzonym pod patronatem Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. System o nazwie InterSEG opracowany przez doświadczony zespół programistów i geodetów Biprogeo uznany został za najlepszy program do prowadzenia ewidencji gruntów i jest zalecany do stosowania na terenie miasta Warszawy.

LISTA KLIENTÓW BIPROGEO
www.biprogeo.com.pl

1. Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami
2. Wojewódzkie Biuro Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego, w Warszawie
3. Urząd Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa-Centrum
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zespół Współpracy z Zagranicą
5. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
6. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Oddział Zamiejscowy w Częstochowie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
7. Transprojekt Kraków
8. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami
9. KGHM Polska Miedź S.A. Lubin
10. KGHM Polska Miedź S.A., Oddział ZG Rudna Dział Mierniczy
11. Urząd Gminy w Polkowicach
12. Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
13. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Gospodarki i Infrastruktury
14. Starostwo Powiatowe w Suwałkach
15. Urząd Miasta w Tarnowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami
16. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
17. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geodezji
18. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Nieruchomości, Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
19. Powiatowy Zakład Katastralny
20. Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
21. DDOKP Oddział Geodezyjny we Wrocławiu
22. Państwowe Przedsiębiorstwo, Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.
23. ELKOL – Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe
24. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
25. Starostwo Powiatowe w Świdnicy
26. DHV Consultants BV, The Netherlands
27. GEOHAUS, Germany
28. KAFI, The Netherlands
29. Gauff Ingenieure, Germany
30. ARCADIS, The Netherlands
31. SGI INGENIERIE S.A.

21.06.2001 Pobierz PDF