Aktualności

MCI.EuroVentures (Fundusz) sprzedał część akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł. Z tej i innych transakcji, do funduszy MCI wpłynęło w tym roku blisko 130 mln zł.

14.12.2017 Pobierz PDF

Fundusz z Grupy MCI zrealizował częściowe wyjście ze spółki Index, lidera rynku IT w Turcji. Za pakiet ok. 7 proc. akcji uzyskał 36,2 mln zł. Po transakcji nadal pozostaje drugim największym inwestorem giełdowej spółki.

W ramach transakcji pakietowych fundusz sprzedał inwestorom instytucjonalnym pakiet ok. 7 proc. akcji. Średnia cena sprzedaży wyniosła 9,70 TRY (turecka lira). Przed transakcją fundusz posiadał 26-proc. udział w kapitale zakładowym tureckiej spółki.

– Nadal posiadamy pakiet ok. 19 proc. Indeksu i zachowujemy prawa korporacyjne, w tym do mianowania przedstawicieli w radzie nadzorczej – powiedział Maciej Kowalski, Partner zarządzający funduszem MCI.EuroVentures. – Planujemy kontynuować wyjście z inwestycji poprzez giełdę w Stambule w drugiej połowie 2018 roku. Zrealizowane transakcje pakietowe pozwolą na zwiększenie płynności akcji i przełożą się na dalszy wzrost kursu, który największe banki inwestycyjne w Turcji szacują w przedziale 14-15 TRY w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W związku z tym szacujemy, że finalne wyjście z tej inwestycji powinno przynieść Funduszowi co najmniej dwukrotny zwrot – uzupełnił Kowalski.

Fundusz pierwszy raz zainwestował w Indeks w 2013 r., kupując pakiet akcji za 3,40 TRY za jedną akcję, a następnie zwiększał zaangażowanie w kolejnych latach. Dziś akcje wyceniane są na giełdzie na ok. 10,50 TRY, a lokalne domy maklerskie widzą duży potencjał wzrostu, nawet o 48 proc. Jeden z nich, Is Yatrim, wskazuję cenę docelową na poziomie prawie 15 TRY za akcję. Is Yatrim prognozuje EBITDA za rok 2017 na poziomie 116 mln TRY (przy 95 mln TRY zrealizowanych w 2016 roku), oraz zysk netto 99 mln TRY (52 mln TRY zrealizowane w roku ubiegłym). Spółka przewiduje ponadto wysoką dywidendę w 2018 roku dzięki sprzedaży nieoperacyjnych nieruchomości.

Łącznie, z tytułu tej i innych transakcji, do funduszy z Grupy MCI wpłynęło w 2017 roku blisko 130 mln zł.

14.12.2017 Pobierz PDF