Digital DNA
Private Equity

Aktualności

MCI członkiem Czeskiego Stowarzyszenia Funduszy Venture Capital i Private Equity ( CVCA )

03.08.2005 Pobierz PDF

MCI Management SA weszło do CVCA – Czeskiego Stowarzyszenia Funduszy Venture Capital i Private Equity, które reprezentuje spółki działające wśród funduszy venture capital w Czechach. Ondrej Bartos – Dyrektor Inwestycyjny MCI – został powołany na członka Zarządu CVCA.

Głównym zadaniem CVCA jest promocja funduszy venture capital na terenie Czech oraz dostarczanie informacji spółkom zainteresowanym otrzymaniem finansowania typu venture a także instytucjom regulacyjnym lub analizującym rynki finansowe. Członkowie CVCA to spółki inwestujące venture capital (Pełni Członkowie) oraz spółki dostarczające usługi doradcze w sektorze venture capital (Członkowie Zrzeszeni).

Fundusz zgodnie z założeniami strategii prowadzi aktywnie ekspansje działalności inwestycyjnej na rynku Czech i Słowacji. Od połowy roku 2004 działa przedstawicielstwo MCI w Pradze. Celem MCI jest zrealizowanie co najmniej jednej inwestycji w Czechach lub Słowacji do końca roku 2005.

„MCI planuje osiągnąć pozycję lidera na obszarze inwestycji technologicznych w ich wczesnym etapie rozwoju w regionie, a nasze wejście do CVCA jest logicznym krokiem w tym kierunku” powiedziała Odrej Bartos, Dyrektor Inwestycyjny MCI na Czechy i Słowację.

Ondrej Bartos – Dyrektor inwestycyjny Funduszu MCI na terenie Czech i Słowacji
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Pradze na wydziale Finanse i Księgowość. W 1996 roku założył swoją pierwszą firmę: Credo International – zajmującą się doradztwem ekonomicznym i księgowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. W1998 roku został współzałożycielem spółki projektującej oprogramowanie komputerowe Acron Communications, którą wspólnie ze wspólnikami sprzedał w roku 2003 spółce Gitus Ltd. – Od 1998 roku zaczął interesować się funduszami Venture Capital jako narzędziem finansowania rozwijających się spółek i zaczął badać globalny rynek VC. W latach 1998 i 1999 organizował także duże konferencje VC w Czechach, sponsorowanych przy wsparciu CVCA i EVCA. Od 1999 buduje TUESDAY Business Network (wcześniej First Tuesday Czech), jako platformę networking dla spółek w fazie start-up oraz inwestorów, ponadto był także pośrednikiem pomiędzy spółkami poszukującymi funduszy i VCs w Czechach. Jest członkiem w wielu radach doradców i stowarzy¬szeniach przemysłowych, często występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach, publikuje artykuły w prasie.

03.08.2005 Pobierz PDF