Digital DNA
Private Equity

Aktualności

MCI Capital TFI S.A. (MCI, TFI, Towarzystwo) poinformowało, że spółka MCI Venture Projects VI – z portfela Subfunduszu MCI.EuroVentures (Fundusz) – zarządzanego przez TFI, przedpłaci przed okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln CZK (ponad 118 mln PLN), których oryginalna data wykupu przypadała na kwiecień 2021 roku.

27.01.2020 Pobierz PDF
  • Zmodyfikowana żądaniem wcześniejszego wykupu data wykupu przypada na 13 marca 2020 roku,
  • Na przedpłacaną kwotę składają się obligacje o łącznej wartości 699 mln CZK,
  • Agentem emisji jest Ceska Sporitelna a.s.

TFI poinformowało o zamiarze wcześniejszej spłaty obligacji o wartości ponad 118 mln PLN wyemitowanych na rynku czeskim. Pierwotna data wykupu przypadała na 8 kwietnia 2021 roku. Dwie wykupywane serie obligacji miały 5-letni tenor, a ich oprocentowanie wynosiło 3,8% + 6M PRIBOR.

Partnerem MCI TFI na rynku czeskim w ramach emisji obligacji jest Ceska Sporitelna a.s.. Obligacje zostały objęte przez lokalnych inwestorów instytucjonalnych.

Decyzja o wcześniejszej spłacie obligacji związana jest z uzyskaniem przez Fundusz dodatkowych istotnych środków, dzięki finalizacji transakcji związanej ze sprzedażą części udziałów w węgierskim liderze insuretech – Netrisk, o wartości 77,1 mln EUR. Wykorzystujemy nadwyżkową płynność do zmniejszania salda naszego łącznego zadłużenia, ale przede wszystkim do przebudowy finansowania ze średnioterminowego (12-24 miesiące) na długoterminowe (powyżej 24 miesięcy)  – dostosowane do naszego cyklu inwestycyjnego – powiedziała Ewa Ogryczak, członek zarządu MCI Capital TFI S.A.

– Jesteśmy obecnie w fazie spłaty finansowań zapadających w ciągu 18 miesięcy i skupiamy nasze wysiłki na pozyskaniu długoterminowego  finansowania dłużnego. Rozmawiamy zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi instytucjami finansowymi – dodała Ewa Ogryczak.

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI SKA, jest spółką znajdującą się w strukturze subfunduszu MCI.EuroVentures.

27.01.2020 Pobierz PDF