Aktualności

MCI Capital S.A. wypracowała 64,5 mln zł zysku netto w I kw. 2016 r.

12.05.2016 Pobierz PDF

• Aktywa netto (NAV) na akcję wyniosły 19,63 zł na 31.03.2016 r. w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r. (wzrost o 5%)
• Spółka wypracowała 64,5 mln zł zysku netto i 67,5 mln zł zysku z inwestycji w I kw. 2016 r.
• Wartość aktywów MCI wyniosła na 31.03.2016 r. 1 mld 457,6 mln zł
• Invia – rekordowe wyjście z inwestycji w Funduszu MCI.TechVentures
• Finalizacja sprawy spornej z Panią Anną Hejką – prawomocny wyrok odrzucający wszystkie roszczenia.

– I kwartał to czas intensywnej pracy zespołu nad realizacją nowych inwestycji. Fundusze z naszej grupy zaangażowały się w przejęcie giełdowej ATM S.A., kolejną inwestycję w eCard, ale również doprowadziły do finalizacji przejęcia Mobilteku (Dotpay). Jednocześnie w połowie marca zakończyliśmy 8-letni proces budowania wartości Invia, kończąc go sprzedażą przez Fundusz MCI.TechVentures całego posiadanego pakietu. Na sprzedaży Fundusz osiągnął 11-krotny zwrot z pierwotnej inwestycji oraz 46% IRR. Nasze zasoby gotówkowe i plany na najbliższe kwartały pozwalają oczekiwać podtrzymania dużej aktywności – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

W I kw. 2016 r. MCI Capital S.A. wypracowała 64,5 mln zł zysku netto. Wskaźnik aktywów netto na akcję wyniósł na koniec marca 2016 r. 19,63 zł w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r. Wyniki finansowe spółki są przede wszystkim pochodną wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Wartość aktywów MCI na koniec marca 2016 r. wynosiła  1 mld 457,6 mln zł. Do wyniku GK MCI Capital kontrybuowały głównie następujące fundusze:

  • TechVentures – wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu o 1,7 mln zł
  • EuroVentures – wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu o 63,9 mln zł
  • CreditVentures – wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu o 1,4 mln zł

Buy back

Od początku 2016 r. Zarząd MCI realizuje skup akcji własnych w celu stabilizowania kursu i zmniejszenia dyskonta ceny rynkowej od NAV na akcję. To również forma dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Do dnia publikacji sprawozdania Spółka wydała na buy back łącznie 9,2 mln zł, nabywając 849.068 akcji własnych stanowiące 1,4% w kapitale zakładowym MCI.

Proces z Anną Hejką zakończony

Na początku kwietnia 2016 r. łódzki sąd oddalił apelację Pani Anny Hejki w toczącym się od kilku lat sporze z MCI. Wyrok jest prawomocny i oznacza, że wszystkie roszczenia Anny Hejki zostały w całości oddalone.

12.05.2016 Pobierz PDF