Aktualności

MCI Capital S.A. wypracowała 48,2 mln zł zysku netto w I połowie 2016 r.

23.08.2016 Pobierz PDF

• Wskaźnik NAV na akcję wyniósł na 30.06.2016 r. 19,31 zł notując niewielki (3%) wzrost od poziomu na koniec 2015 (18,69 zł)
• W I połowie 2016 r. Spółka wypracowała 48,2 mln zł zysku netto i 46,3 mln zł zysku z inwestycji
• Wartość aktywów MCI wyniosła na 30.06.2016 r. 1 mld 438 mln zł

– Pomimo zróżnicowanej sytuacji na rynkach kapitałowych, udało nam się osiągnąć w ostatnim kwartale dobre wyniki, dzięki naszym aktywom niepublicznym. Na fundusze, których certyfikaty posiadamy, składają się już aktywa o wartości prawie 2,4 mld zł i wierzę, że będą one dalej rosły w szybkim tempie – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A. Po rekordowych wyjściach zrealizowanych w czasie ostatnich 12 miesięcy mamy obecnie do dyspozycji znaczące środki pieniężne, co daje nam komfort w planowaniu kolejnych inwestycji. A warunki do tego są sprzyjające. W przypadku Polski, mamy grupę podmiotów o dobrych fundamentach, których obecne wyceny giełdowe mogą być atrakcyjne dla funduszy private equity. W ujęciu globalnym, rośnie znaczenie szeroko pojętej digitalizacji. Spółki, które działają w tym obszarze, a zwłaszcza te, które rewolucjonizują obowiązujący porządek (tzw. disruptors) notują dynamiczny wzrost wyceny z każdą kolejną rundą finansowania – dodał.

W I połowie 2016 r. MCI Capital S.A. wypracowała 48,2 mln zł zysku netto. Wskaźnik aktywów netto na akcję wyniósł 19,31 zł na koniec czerwca 2016 r. w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r. Wyniki finansowe spółki są przede wszystkim pochodną wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Wartość aktywów MCI na koniec czerwca 2016 r. wynosiła 1 mld 438 mln zł. Do wyniku GK MCI Capital kontrybuowały przede wszystkim wyniki następujących funduszy:

  • TechVentures – wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu o 23 mln zł,
  • EuroVentures – wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu o 34 mln zł,
  • CreditVentures – wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu o 3 mln zł.

Potencjał portfela inwestycyjnego

MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures, czyli największe fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, dalej aktywnie działają na rynkach powiązanych z gospodarką cyfrową. W czasie ostatnich 12 miesięcy do portfela MCI.EuroVentures dołączyły spółki  Lifebrain, Mobiltek/Dotpay, eCard i ATM.

– Dla nowych inwestycji w MCI.EuroVentures, proces aktywnego budowania wartości dopiero się rozpoczął. Bazując na historycznych wynikach tego funduszu, który zwykle na realizowanych inwestycjach osiągał zwroty między 2,5 a 4 CoC, można oczekiwać, że dla nowych projektów stopa zwrotu będzie podobna – powiedział Tomasz Czechowicz.

W skład funduszu MCI.TechVentures wchodzą natomiast spółki, które prezentują duży potencjał wzrostu na skalę regionalną i europejską. Do silnych regionalnych czempionów zalicza się Frisco.pl (supermarket online), morele.net (sprzedaż elektroniki użytkowej online) oraz Pigu.lt (lider e-commerce na Litwie, Łotwie i Estonii). Kandydatami do szybkich wzrostów, obejmujących zasięgiem nie tylko Europę, należą iZettle, Gett, Azimo i Auctionata.

– W naszej ocenie jednym z wiodących obszarów inwestycyjnych w czasie najbliższych 10 lat będzie fintech. Dlatego zamierzamy w dużej mierze budować nasz portfel w oparciu o ten segment. Dobre perspektywy wzrostu w dalszym ciągu widzimy też w e-commerce i marketplaces.– uzupełnił Czechowicz.

Buy back

Od początku 2016 r. Zarząd MCI realizuje skup akcji własnych w celu stabilizowania kursu i zmniejszenia dyskonta ceny rynkowej od NAV na akcję. Do dnia publikacji sprawozdania spółka wydała na buy back prawie 10 mln zł, nabywając 915.489 akcji własnych stanowiących 1,5% w kapitale zakładowym MCI. W celu zintensyfikowania skupu spółka planuje przeprowadzić skup w formule „mikro wezwania”, w którym planuje skupić z rynku akcje za około 10 mln zł.

– W ostatnich 3 latach obserwujemy bardzo dynamiczny, „dolny dwucyfrowy” wzrost NAV na akcję, za którym nie podąża wzrost kapitalizacji na giełdzie. Celem naszych działań jest zmniejszenie dyskonta i stabilny wzrost kursu giełdowego – skomentowała Ewa Ogryczak, Wiceprezes zarządu i CFO MCI Capital S.A.

23.08.2016 Pobierz PDF