Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI Capital S.A. wypracowała 121 mln zł zysku netto w 2015 r.

22.03.2016 Pobierz PDF

• Aktywa netto (NAV) na akcję wyniosły na 31.12.2015 18,69 zł względem 16,46 zł przed rokiem (wzrost o 14% r/r). Plan roczny został zrealizowany prawie w 95%.
• Wzrost kursu akcji MCI o 13% w stosunku do ubiegłego roku, ale nadal istotne dyskonto ceny rynkowej MCI do wartości NAV na akcję.
• 121 mln zł zysku netto i 133,1 mln zł zysku z inwestycji w 2015 r.
• Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy posiadanych przez MCI wyniosła na 31.12.2015 r. 1.510 mln zł.
• Rekordowa sprzedaż Invia przez fundusz MCI.TechVentures (11x zwrot z inwestycji).

Miniony rok był dla nas przełomowy. Był to pierwszy rok, kiedy po wydzieleniu działalności związanej z zarządzaniem aktywami pod marką Private Equity Managers, wyniki finansowe zależne były w przeważające mierze od wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Fundusze, w które inwestuje MCI, przyniosły średnio 10% stopę zwrotu w 2015 roku. Wartość netto naszych inwestycji wzrosła do 1.510 mln zł, przynosząc zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 11,8%. Wskaźnik wartości aktywów netto na jedną akcję wyniósł na koniec 2015 roku 18,69 zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 13,6%. To oznacza prawie 95% realizację naszej prognozy na 2015 rok.  – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

W 2015 r. MCI Capital S.A. wypracowała 121 mln zł zysku netto. Wskaźnik aktywów netto na akcję wyniósł na koniec 2015 r. 18,69 zł względem 16,46 zł przed rokiem. To oznacza, że roczna prognoza NAV na akcję została zrealizowana w 95%.

Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy w bilansie MCI wyniosła na koniec 2015 r.           1 mld 510 mln zł względem 1 mld 370 mln zł rok wcześniej, co implikuje wzrost 10,2% r/r. Największy udział w wyniku 2015 r. miał:

  • wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.TechVentures o 62 mln zł,
  • wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.EuroVentures o 46 mln zł,
  • wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu Internet Ventures o 13 mln zł.

Exity i inwestycje w 2015 r.

Fundusze z Grupy MCI należały do najaktywniejszych funduszy PE w 2015 r. Zrealizowały sprzedaż aktywów na ponad 600 mln zł, wychodząc częściowo z Windeln i Wirtualnej Polski, sprzedając Netię, eBroker’a, Feedo, i Invię – realizując średnio ponad 3x zainwestowany kapitał, przy zachowaniu wysokich mnożników transakcji. Rekordowa pod wieloma względami była transakcja sprzedaży Invia: została zrealizowana z 11-krotnym zwrotem na pierwotnie zainwestowanym kapitale i przyniosła prawie 300 mln zł wpływów w całym okresie inwestycji.

– Sprzedaż Invii przy rekordowych wskaźnikach to nie tylko dowód na skuteczność budowania wartości spółki przez nasz zespół inwestycyjny, ale również potwierdzenie rzetelności wycen aktywów w funduszach MCI – dodał Tomasz Czechowicz.

Fundusze z Grupy MCI były również aktywne po stronie kupujących. W 2015 r. zainwestowały w około 20 różnych modeli biznesowych. Wśród nowych inwestycji znalazły się podmioty z sektora fintech, jak Azimo, iZettle, Mobiltek czy eCard, modele e-commerce: Auctionata, Pigu, Gett, SparkSoftware, asgoodasnew; e-travel (Tatilbudur), jak również gry on-line (Gamedesire) czy też laboratoria diagnostyczne (Lifebrain). Łącznie na nowe zakupy fundusze, których certyfikaty posiada MCI, wydały ponad 500 mln zł.

Dywidenda

Zarząd MCI przedstawił wstępne założenia polityki dywidendowej na następne lata. Jej celem jest pozytywny wpływ na notowania akcji spółki. Zamiarem Zarządu jest, począwszy od 2018 r., przeznaczanie minimum 2% wartości aktywów netto (NAV) MCI na buy back lub dywidendę. W latach 2016 – 2017, z uwagi na obowiązujące kowenanty obligacyjne, spółka będzie dzieliła się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem w postaci buy back’u.

Plany na 2016 r.

W 2016 r. fundusze w które zaangażowany jest MCI, planują zrealizować od 450 mln zł do 1 mld zł nowych inwestycji. 2-3 nowe inwestycje dotyczyć będą MCI.EuroVentures, 3-5 zrealizuje MCI.TechVentures, a kolejne 3-5 inwestycji przeprowadzą fundusze MCI. CreditVentures 2.0 oraz Internet Ventures. W obszarze dezinwestycji MCI planuje wyjścia na poziomie przekraczającym 200 mln zł.

22.03.2016 Pobierz PDF