Aktualności

MCI Capital S.A. planuje program publicznych emisji obligacji na 150 mln zł

08.11.2017 Pobierz PDF

• Program zostanie przeprowadzony na podstawie prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF
• Łączna wartość obligacji nie przekroczy 150 mln zł
• Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie poszczególnych serii Obligacji do obrotu na rynku Catalyst

Poprzez publiczne emisje obligacji chcemy zdywersyfikować źródła finansowania naszej działalności inwestycyjnej. Możemy sobie pozwolić na ten ruch, gdyż MCI utrzymuje niskie zadłużenie. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł 25%, dużo poniżej limitu 50% zapisanego w warunkach emisji istniejących obligacji. Wcześniejsze emisje obligacji MCI były skierowane w trybie oferty prywatnej do grupy inwestorów instytucjonalnych. W roku 2018 przypada termin wykupu obligacji o wartości 116 mln zł. Teraz wychodzimy z naszym programem szeroko i poprzez ofertę publiczną chcemy dotrzeć do inwestorów indywidulanych, szukających atrakcyjnych stóp zwrotu. Przewidujemy że program będzie realizowany w przyszłym roku – powiedział Krzysztof Stupnicki, wiceprezes zarządu MCI Capital S.A.
Wcześniej w sierpniu KNF zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z programem publicznych emisji obligacji funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, którego głównym inwestorem jest MCI Capital. We wrześniu i październiku fundusz private equity sprzedał już obligacje na 70 mln zł w ramach dwóch serii emisji skierowanych do osób fizycznych.

08.11.2017 Pobierz PDF