Aktualności

MCI Capital S.A. planuje istotnie zwiększyć skalę skupu akcji własnych. Jego wpływ powinien być widoczny w wynikach za 2016 r.

08.11.2016 Pobierz PDF
  • Wskaźnik NAV na akcję wyniósł na 30.09.2016 r. 18,01 zł względem 18,69 zł na koniec 2015 r. i 18,15 zł przed rokiem. W perspektywie 3-letniej NAV na akcję wzrósł o 51,6 proc.
  • Wartość aktywów MCI wyniosła na 30.09.2016 r. 1 mld 359 mln zł
  • MCI planuje zwiększyć wartość skupu akcji własnych do 100 mln zł
  • Po 9 miesiącach 2016 r. spółka zrealizowała 32 mln zł straty netto, głównie za sprawą spadku wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.EuroVentures oraz spadku wyceny akcji PEM S.A.

– Od początku roku do 30 września fundusze, których certyfikaty posiada MCI, zainwestowały ponad 325 mln zł w spółki polskie i zagraniczne. Nasze aktywa w przeliczeniu na jedną akcje, choć niższe niż w poprzednim kwartale i na koniec 2015 r., w ujęciu długoterminowym znajdują się w trendzie wzrostowym. W czasie ostatnich 3 lat ich wartość wzrosła o ponad 50 proc., co tylko potwierdza, jak istotnie zwiększyła się skala działalności MCI – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A. – Mimo to akcje MCI nadal notowane są z istotnym dyskontem, które obecnie wynosi ponad 40 %. Stąd decyzja, by znacząco zwiększyć skup akcji z poziomu 20 mln zł do 100 mln zł – dodał.

W tym roku MCI skupiła w celu umorzenia łącznie 915.489 akcji. Planuje zwiększenie programu skupu z poziomu 20 mln zł do 100 mln zł i jego realizację w IV kwartale 2016 r. Zgodę na zwiększenie limitu środków przeznaczonych na buy-back muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze spółki na walnym zgromadzeniu 14 listopada. Skup akcji w IV kwartale odbywać się będzie w formule „mikro wezwania”, a za jego przeprowadzenie odpowiadać będzie Noble Securities.

Wyniki finansowe

Wartość aktywów MCI na koniec września 2016 r. wynosiła 1 mld 359 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec września wyniósł 18,01 zł w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r. i 18,15 zł na koniec września 2015 r. W ostatnich 3 latach zwiększył się o 51,6 %. W okresie 9 miesięcy 2016 r. MCI Capital S.A. zrealizowała 32 mln zł straty netto i 29,7 mln zł straty z inwestycji. Wyniki finansowe spółki są przede wszystkim pochodną zmian wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych oraz spadku wyceny posiadanego pakietu akcji PEM. Strata netto została wygenerowana przede wszystkim na spadku wartości CI Funduszu MCI.EuroVentures (o 33 mln zł) oraz spadku wyceny akcji PEM (o 15,9 mln zł), skompensowana wzrostem wartości CI Funduszu MCI.TechVentures (o 22 mln zł) – uwzględniając odpowiedni procentowy udział MCI w poszczególnych Funduszach.

Potencjał portfela inwestycyjnego

W portfelach MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures, czyli największych funduszach, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, znajdują się spółki o istotnym potencjalne wzrostu. W czasie ostatnich 12 miesięcy do portfela MCI.EuroVentures dołączyły spółki  Mobiltek/Dotpay, eCard i ATM. Każda z nich realizuje swoją strategię wzrostu i umacnia się na rynku.

– Znaczna część portfolio MCI.EuroVentures jest dopiero na początku drogi budowania wartości. Wpływ wycen tych spółek na wartość certyfikatów inwestycyjnych i wyniki MCI należy analizować w perspektywę kilku najbliższych lat, w których uwidocznią się pierwsze efekty aktywnego budowania ich wartości – powiedział Tomasz Czechowicz.

– Portfel MCI.TechVentures składa się w części ze Spółek będących już silnymi regionalnymi czempionami (Frisco.pl, morele.net, Pigu.lt, Travelata.ru), a w części z kandydatów na czempionów europejskich i globalnych. Do tej drugiej kategorii zalicza się Gett, iZettle, Azimo czy Windeln.de – uzupełnił prezes MCI Capital.

08.11.2016 Pobierz PDF