Digital DNA
Private Equity

Aktualności

MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) rozpoczęła kolejny etap buyback’u (skup akcji własnych), w ramach którego może przeznaczyć 20 mln PLN.

21.01.2020 Pobierz PDF
  • Zarząd Spółki ustalił cenę odkupu na poziomie 11,00 PLN za jedną akcję,
  • Łącznie, MCI może skupić 1,81 mln akcji.
  • Księgowa wartość aktywów netto do akcji na koniec 3 kwartału 2019 roku wyniosła 23,01 PLN.

Deklaracje sprzedaży akcji MCI Capital S.A. w ramach programu skupu akcji własnych inwestorzy mogą składać od dnia 22.01.2020 do 05.02.2020. Program jest realizowany przez Dom Maklerski Noble Securities S.A..

Realizowany obecnie skup akcji własnych odbywa się na podstawie upoważnienia, które zostało udzielone w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2018. W lipcu i sierpniu ubiegłego roku spółka przeprowadziła buyback o wartości 30M PLN (5,67%), przy wycenie 10,00 PLN za akcję – umorzenie zakupionych akcji własnych, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2019 roku,  spowodowało wzrost NAV na akcję o dodatkowe 0,76 PLN.

To kolejny w ostatnim czasie skup akcji własnych MCI Capital S.A. Spółka wykorzysta środki własne na buyback, gwarantując sobie atrakcyjny zwrot – powiedziała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu.

21.01.2020 Pobierz PDF