Aktualności

MCI Capital łączy gospodarkę cyfrową ze zrównoważonym rozwojem

07.10.2021 Pobierz PDF

MCI Capital łączy gospodarkę cyfrową ze zrównoważonym rozwojem. Zasady zrównoważonego rozwoju, opartego na nowej polityce ESG, wprowadza do swojej strategii działania MCI Capital, największy regionalny fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach w spółki z obszaru gospodarki cyfrowej – informuje agencja ISB News.

Wszystkie decyzje inwestycyjne będą analizowane i oceniane pod kątem tego, jak działalność inwestycyjna funduszu wpływa na środowisko naturalne czy kwestie społeczne. Fundusz chce promować działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności zużycia energii i zasobów naturalnych oraz ekonomii zrównoważonego rozwoju (circular economy).

„Zarząd MCI jest przekonany, że naszym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorstw, którzy widzą swój cel dalej niż wyłącznie realizacja planów finansowych i jako fundament traktują bezpieczeństwo środowiska naturalnego i poszanowanie społeczeństwa, na które ich działalność może mieć wpływ – mówi Maciej Kowalski, senior partner w MCI.

https://www.isbtech.pl/2021/10/mci-capital-laczy-gospodarke-cyfrowa-ze-zrownowazonym-rozwojem/

07.10.2021 Pobierz PDF