Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI.BioVentures.Nowy fundusz biotechnologiczny MCI

14.02.2007 Pobierz PDF

W dniu 13 lutego 2007 roku fundusz MCI Management SA objął 90% udziałów w spółce MCI.BioVentures Sp. z o.o., która została utworzona z zamiarem prowadzenia działalności inwestycyjnej, na rynku niepublicznym, w zakresie biotechnologii, medycyny i technologii powiązanych.
MCI.BioVentures jest funduszem kapitału zalążkowego inwestującym do 1 mln EUR w spółki prowadzące działalność na terenie Polski. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje w firmy na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up).
Oczekiwana wielkość funduszu MCI.BioVentures powinna wynieść 20 mln PLN w 2008 roku, z zaangażowaniem MCI Management S.A. na poziomie 10 mln PLN. Pozostały kapitał ma pochodzić z dotacji, o którą Zarząd MCI.BioVentures wystąpił do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie funduszu powinna zostać podana w kwietniu 2007 roku.
Poprzez działalność MCI.BioVentures w strukturze portfela MCI Management SA ma pojawić się 5 do 9 przedsiębiorstw do połowy 2008 roku.
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Fundusz zamierza prowadzić działalność we współpracy z partnerami takimi jak: Centrum Innowacji FIRE, WTS Kancelaria Rzeczników Patentowych, BioInfoBank, Biotech Consulting oraz parki technologiczne i uczelniane centra transferu technologii.

„Nowy fundusz wypełnia niezwykle atrakcyjną lukę, zarówno ze względu na specjalizację – biotechnologia i medycyna, jak również za względu na wielkość dokonywanych inwestycji – do 1 mln EUR. Mamy szanse w krótkim czasie zrealizować inwestycje w najlepsze przedsięwzięcia bazujące na potencjale naukowym Polski.”- skomentował Grzegorz Gromada, Prezes Zarządu MCI.BioVentures Sp. z o.o.

„Utworzenie MCI.BioVentures stanowi realizację długoterminowej strategii MCI Management SA zakładającej powoływanie funduszy specjalizowanych. Zapowiadane przez nas inwestycje w branży biotechnologicznej będą realizowane właśnie poprzez nowy fundusz.”- powiedział Piotr Kłodnicki, Dyrektor Inwestycyjny MCI Management SA. i Członek Zarządu MCI.BioVentures Sp. z o.o.

14.02.2007 Pobierz PDF