Aktualności

MCI.BioVentures inwestuje w ochronę zdrowia

27.11.2008 Pobierz PDF

Druga inwestycja funduszu MCI.BioVentures to objęcie udziałów w 24med Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność w zakresie ratownictwa medycznego i lekarskiej pomocy wyjazdowej. Spółka 24med zamierza wypełnić niszę rynku usług medycznych polegających na udzielaniu wyjazdowej pomocy doraźnej wraz z ambulatorium i usługami diagnostyki obrazowej. Rynek tego typu usług jest w Polsce słabo rozwinięty.

W związku ze stopniową zmianą modelu funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego w kierunku służby ratownictwa medycznego, mającej za zadanie zapewnienie udzielania poszkodowanym pomocy (w wypadkach lub sytuacjach nagłego zagrożenia życia) i zapewnienia szybkiego transportu do szpitala – obserwuje się stopniowe ograniczanie roli Pogotowia Ratunkowego w zakresie udzielania wyjazdowych konsultacji medycznych. Ambulatoria przy stacjach Pogotowia Ratunkowego są stopniowo likwidowane a funkcjonowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) nie jest, w wielu przypadkach, dostosowane do skali potrzeb – występują tam wielogodzinne kolejki.

Proces ten może się jeszcze nasilać w kolejnych latach, co oznacza powstanie potrzeby rynkowej, na którą odpowiedzią jest oferta 24med. System udzielania pomocy w nagłych przypadkach (nie zagrażających życiu) był dotychczas oparty na tzw. „ostrych dyżurach” w szpitalach o określonej specjalności (ortopedia, okulistyka, laryngologia itp.). Ta działalność, ze względu na szczupłość środków finansowych publicznych i postępującą zapaść publicznego systemu opieki zdrowotnej również ulega systematycznemu pogorszeniu.

Proponowana platforma 24med będzie oferowana zarówno dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych, firm „assistance”, jak również dla innych medycznych firm sieciowych. Będzie to nowy produkt abonamentowy „samodzielny” oraz z możliwością łączenia z innymi pakietami.

„Inwestycja w 24med jest ważnym krokiem w budowaniu portfela funduszu MCI.BioVentures. Jest realizowana na początkowym etapie rozwoju firmy z sektora usług ochrony zdrowia. Spółka planuje wzrost w oparciu o unikalny na polskim rynku produkt usług medycznych oraz model biznesowy zakładający współpracę z ubezpieczycielami. Gwarancją prawidłowej realizacji strategii jest osoba Pana Roberta Szmigielskiego – prezesa Zarządu spółki, który wcześniej uczestniczył w rozwoju takich firm jak Medicover, Promedis i 4med.” mówi Grzegorz Gromada, Prezes Zarządu funduszu MCI.BioVentures.

Inwestycja MCI.BioVentures przewiduje dofinansowanie Spółki w łącznej kwocie 3.200.000 PLN rozłożonej na dwie transze i realizowane w całości w roku 2008.

• Pierwsza runda finansowania w wysokości 600.000 PLN została zrealizowana i prowadzi do objęcia przez MCI.BioVentures 42,8% udziałów w kapitale zakładowym spółki.
• Druga runda finansowania w wysokości po 2.400.000 PLN zostanie przeprowadzona na warunkach określonych umową inwestycyjną.
Finansowanie MCI.BioVentures zostanie przeznaczone na realizację pierwszego ośrodka ratownictwa medycznego i pomocy wyjazdowej w aglomeracji wrocławskiej. Uruchomienie działalności w innych miastach jest planowane w kolejnych latach.

„24med zamierza już w przyszłym roku uzyskać poziom 10.000 pacjentów. Stanowić to będzie podstawę do osiągnięcia dodatniej rentowności.” mówi Robert Rzemiński, Członek Zarządu MCI.BioVentures Sp. z o.o. odpowiedzialny za inwestycję funduszu w 24med.

O 24med Sp. z o.o.:

Spółka 24med prowadzi działalność polegającą na udzielaniu wyjazdowej pomocy doraźnej wraz z ambulatorium i usługami diagnostyki obrazowej.

24med to stacjonarny ośrodek obejmujący kwalifikowaną pomoc medyczną w zakresie przypadków ostrych – chirurgicznych, ortopedycznych, okulistycznych i laryngologicznych oraz pomoc doraźna wyjazdowa, obejmująca lekarskie wizyty domowe, a także usługi ratownictwa medycznego, z wykorzystaniem własnych ambulansów. Firma oferuje również usługi przy zabezpieczeniu medycznym imprez masowych, oraz usługi transportu medycznego.

O MCI.BioVentures Sp. z o.o.:

MCI.BioVentures jest pierwszym funduszem biotechnologicznym w Polsce inwestującym do 1 mln EUR w spółki prowadzące działalność w sektorach biotechnologii, nowych leków i ochrony zdrowia na terenie Polski. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje w firmy na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up). Wielkość funduszu MCI.BioVentures wynosi 20 mln zł. Połowa kapitału funduszu pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które MCI.BioVentures pozyskało poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusz korzysta z doświadczeń MCI Management S.A.

27.11.2008 Pobierz PDF