Aktualności

MCI.BioVentures dokonuje pierwszego wyjścia z inwestycji

23.12.2011 Pobierz PDF

Dnia 21 grudnia br. MCI.BioVentures, inwestujący w biotechnologię, nowe leki, suplementy diety i terapii, materiały i urządzenia medyczne oraz usługi ochrony zdrowia dokonał pierwszego wyjścia z inwestycji, sprzedając całość posiadanych udziałów spółki MedCasco. Większość udziałów Med Casco należących do MCI.BioVentures została nabyta przez inwestora branżowego – notowaną na NewConnect spółkę Dent-a-Medical S.A.

„Zrealizowaliśmy cel inwestycyjny osiągając ponad 50% stopę zwrotu z inwestycji (IRR). W zeszłym roku zainwestowaliśmy w start-up i pomogliśmy w podniesieniu wartości spółki tak, że najlepszą opcją jej dalszego rozwoju stała się współpraca z inwestorem branżowym. Med Casco przez ten czas rozwinęła współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oferującymi ubezpieczenia zdrowotne. Od czerwca 2011 roku Med Casco współpracuje ze Spółką Dent-a-Medical w zakresie obsługi stomatologicznej pakietów medycznych. Dent-a-Medical, jako nabywca, wykorzysta synergię płynącą z działalności obu spółek, co wzmocni dalszy rozwój Med Casco.” – powiedział Grzegorz Gromada, MCI.BioVentures.

MED CASCO działa jako TPA (Third Party Administrator), który opracowuje i wdraża do sprzedaży w Towarzystwach Ubezpieczeniowych innowacyjne ubezpieczenia zdrowotne a następnie zajmuje się kompleksowo procesem ich obsługi. Spółka działa w niszy rynkowej obok zaledwie czterech głównych graczy na rynku (IPA, Coris, Mondial, Pol-Assistance). Strategia sprzedaży MED CASCO polega na opracowaniu, wdrożeniu i realizacji projektów sprzedażowych affinity w sieci sprzedaży Partnerów korporacyjnych w dużych wolumenach (bank, leasing, dealer samochodowy, ubezpieczyciel, touroperator) polegających na dodaniu do produktu podstawowego Partnera usług MED CASCO. MED CASCO opracowuje produkty m.in. dla InterRisk T.U. Vienna Insurance Group S.A. czy T.U. Europa S.A.

Realizując tą transakcję MCI.BioVentures rozpoczął fazę wyjść z dotychczasowych inwestycji, co umożliwi realizację zysków i jest korzystne dla inwestorów.

Zapłata za udziały MedCasco nastąpi częściowo w gotówce, a częściowo w akcjach Dent-a-Medical. Taka forma zapłaty daje możliwość pośredniej partycypacji MCI.BioVentures w dalszym wzroście wartości MedCasco, który powinien przekładać się również na kurs akcji Dent-a-Medical na NewConnect.

23.12.2011 Pobierz PDF