Aktualności

Marek Bozrestowski przechodzi do PWM SA

03.12.2004 Pobierz PDF

W 30 listopada po dziewięciu latach pracy nad rozwojem portalu Wirtualna Polska jej Prezes Marek Borzestowski złożył swą dymisje. W wyniku głębokiego konfliktu pomiędzy akcjonariuszami mniejszościowymi a TP Internet na początku 2004 roku Zarząd Wirtualnej Polski zmuszony został złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości spółki. Początkowe deklaracje Syndyka sugerowały, iż spółka może znaleźć nowych akcjonariuszy już w czerwcu 2004 roku. Niestety tak się nie stało. Po rezygnacji Prezes Borzestowski objął z dniem 2 grudnia stanowisko prezesa spółki Portal Wykup Menadżerski S.A., której celem jest kupno portalu Wirtualna Polska w ramach toczącego się postępowania upadłościowego.

Jak powiedział Prezes Marek Borzestowski: „Proces upadłości spółki Wirtualna Polska jest niekorzystny dla jej pozycji rynkowej i moim zdaniem portal jest używany przedmiotowo do rozwiązywania sporu pomiędzy akcjonariuszami mniejszościowymi a TP Internet”.
Portal Wykup Menadżerski złożył już ofertę na zakup portalu Wirtualna Polska na kwotę 36 mln złotych, która około sześciokrotnie przewyższa konkurencyjną ofertę złożoną przez spółkę powiązaną z dotychczasowymi akcjonariuszami mniejszościowymi WP S.A.

„Uważam , iż najbardziej korzystne dla spółki , jej wierzycieli i akcjonariuszy jest doprowadzenie do przetargu , znalezienie nowego właściciela nie związanego ze stronami konfliktu , który po cenie rynkowej nabędzie od spółki portal. Takie rozwiązanie stwarza szanse iż WP ponownie stanie się wiodącym biznesem internetowym w Polsce. Taka jest nasza strategia. – podkreślił w swej wypowiedzi Prezes Marek Borzestowski .

Marek Borzestowski – Ukończył Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Po pierwszych trzech latach nauki na PG, przez rok kontynuował naukę na Uniwersytecie Walijskim w Swansee na wydziale Business and Management School, a następnie w niemieckim Ośrodku Badań Nuklearnych w Karlsruhe. Brał udział w projektach badawczych Copernicus i DARIF. W 1995 roku założył w Gdańsku Centrum Nowych Technologii, które uruchomiło pierwszy w Polsce katalog zasobów internetowych – Wirtualną Polskę. Rozwinął firmę internetową pozyskując kapitał od renomowanych światowych i krajowych inwestorów.

03.12.2004 Pobierz PDF