Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Link do konferencji wynikowej MCI i PEM za 2020 rok wraz z prezentacją

07.05.2021 Pobierz PDF

W związku z wideokonferencję poświęconą omówieniu wyników za 2020 rok dla MCI Capital S.A. (MCI) oraz Private Equity Managers (PEM), która odbędzie się 10 maja (poniedziałek) o godzinie 9.00, przekazujemy link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQxMTNlNWYtYWYyNy00OGY5LWE4MzQtMjEwNDY3MzkyZWYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276476609-91f2-48c9-a13f-25bee6ebb595%22%2c%22Oid%22%3a%22a5f178dd-7fe1-41a4-b185-fc36ca354b20%22%7d

MCI-PEM_Prezentacja wynikowa_10.05.2021

Pragniemy poinformować, iż dla zapewnienia jakości odbioru wszystkim uczestnikom aktywne będą jedynie mikrofony prowadzących. Zapraszamy do zadawania pytań poprzez adres email: olszewska@mci.eu

Postaramy się na nie odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

Z wyrazami szacunku,
Zespół MCI i PEM

07.05.2021 Pobierz PDF