Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Krzysztof Rybiński – wybitny polski ekonomista nowym członkiem Rady Nadzorczej Grupy MCI

23.06.2008 Pobierz PDF

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca Pan
Krzysztof Rybiński wszedł do Rady Nadzorczej Grupy MCI.
Krzysztof Rybiński ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, tam też uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych o specjalności ekonometria.
Pracował jako informatyk w firmie komputerowej w Japonii, następnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Był także konsultantem Banku Światowego, Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego oraz dyrektorem administracyjnym w Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej.
W 1997 został głównym ekonomistą Warszawskiego Oddziału ING Banku, od 2001 zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Zachodniego WBK, w latach 2002-2004 główny ekonomista Banku BPH. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu oraz członka Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Autor wielu publikacji naukowych i prasowych w zakresie ekonomii.
Od 25 marca 2004 do 2 stycznia 2008 – wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. W kwietniu 2008 podjął pracę w firmie Ernst & Young, gdzie kieruje zespołem strategii ekonomicznej.
„Liczymy iż osoba Pana Krzysztofa Rybińskiego – wybitnego polskiego ekonomisty i m.in. wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego przyniesie wiele cennych kompetencji , doświadczeń i relacji do Grupy MCI.”- powiedział Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający Grupy MCI.

23.06.2008 Pobierz PDF