Połączenie MCI i PEM – informacje
Contact

MCI Capital S.A.

Warsaw Spire
Plac Europejski 1,
00-844 Warsaw,
Poland

+48 22 540 73 80

(+48) 22 540 73 81

office@mci.eu

MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000004542, NIP: 899-22-96-521, REGON: 932038308

Investment certificates of MCI funds:

Investor relations:

Media:

Notifications MAR: