Contact

MCI Capital ASI S.A.

Warsaw Unit
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1,
00-843 Warsaw,
Poland

MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000004542, NIP: 899-22-96-521, REGON: 932038308

Investment certificates:

Investor relations:

Notifications MAR:

Investment Contact:

Media Contact

"*" indicates required fields

Zgoda*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.