Aktualności

Kolejna inwestycja MCI.BioVentures – w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi

20.09.2011 Pobierz PDF

MCI.BioVentures, wiodący w Polsce fundusz inwestujący w obszarze biotechnologii, nowych leków, suplementów diety i terapii, materiałów i urządzeń medycznych oraz usług ochrony zdrowia inwestuje 2,5 mln PLN w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi.

„Bardzo kompetentny i doświadczony zespół zarządzający oraz perspektywiczny rynek usług kompleksowej opieki nad osobami starszymi zadecydowały, że podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia. Continuum Care tworzy ofertę dla grupy osób powyżej 65 lat, która w czasie kolejnych 10-15 lat zwiększy się w Polsce o 50%. Równoczesny wzrost zamożności tej grupy daje Spółce rynkowe podstawy do osiągnięcia sukcesu.” – powiedział Grzegorz Gromada, zarządzający funduszem MCI.BioVentures, Venture Partner MCI Management SA.

Spółka Continuum Care została założona w październiku 2009 r. w Warszawie przez Agnieszkę Szparę i Tomasza Barskiego, którzy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu prywatną opieką medyczną w Polsce. Pani Agnieszka Szpara przez poprzednie 10 lat pełniła funkcję prezesa zarządu w spółce Medicover.

Continuum Care jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne i kompleksowe usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych. Inspiracją dla twórców firmy były osobiste doświadczenia z organizacją opieki w rodzinie. Ambicją Spółki jest złamanie stereotypu przeżywania starości w Polsce. Unikalność oferty polega na zaoferowaniu usług, które można dopasować do stanu zdrowia osoby starszej i jego zmiany w czasie – od opieki pielęgnacyjnej, poprzez opiekę pielęgniarską, lekarską aż po rehabilitację. Wszystko to w ramach jednej organizacji, gwarantującej ciągłość usług. Zasady działania Continuum Care opierają się na: kompleksowości, mierzalnej jakości usług, korzystaniu z najlepszych wzorów europejskich, przejrzystości i swobodzie wyboru. Obecnie Spółka świadczy usługi w obszarze administracyjnym miasta Warszawy oraz – po indywidualnym uzgodnieniu – w okolicach Warszawy.

„Dzięki inwestycji MCI.BioVentures jesteśmy w stanie wykonać kolejny krok w rozwoju naszej kompleksowej usługi – oddać mieszkańcom Warszawy do korzystania Ambulatoryjne Centrum Geriatryczne. Już od stycznia 2012 r. dostępne będą w nim porady wysokiej klasy specjalistów, rehabilitacja ale przede wszystkim usługa pobytu dziennego. Usługa pobytu dziennego to rozwiązanie dla tych rodzin, które chcą pozostawić osobę starszą w ciągu dnia pod opieką specjalistów oraz w grupie, która oferuje możliwość terapii zajęciowej. W kolejnym kroku planujemy uruchomienie placówki pobytowej, w której nasi podopieczni będą pozostawać z nami przez 24 godziny na dobę.” – mówi Agnieszka Szpara, prezes zarządu Continuum Care.

—–

MCI.BioVentures rozpoczął działalność w 2007 r. Jest to fundusz venture capital inwestujący w najbardziej atrakcyjne spółki działające w obszarze ochrony zdrowia, medtech i biotechnologii, będące na etapie start-up lub wczesnego etapu rozwoju. Wielkość inwestycji wynosi do 1 mln EUR (w wybranych przypadkach możliwa jest inwestycja do 5 mln EUR). Przeciętny okres inwestycji trwa od 3 do 7 lat. Wzrost wartości portfela realizowany jest poprzez dostarczanie niezbędnych dla rozwoju projektu środków finansowych oraz wsparcie biznesowe i branżowe. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się siedem spółek, a wartość aktywów pod zarządzaniem wynosi blisko 30 mln PLN.
MCI.BioVentures jest jednym z funduszy z Grupy MCI. MCI jest wiodącą grupą private equity w Europie Centralnej, zarządzającą siedmioma funduszami i zdywersyfikowanym portfelem aktywów o łącznej wartości ponad 823 mln zł. Grupa zrealizowała jak dotąd łącznie 45 projektów inwestycyjnych oraz dokonała 19 pełnych wyjść i przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z siedmiu inwestycji. MCI Management SA jest notowany na GPW od lutego 2001 r.

20.09.2011 Pobierz PDF