Aktualności

II runda finansowania Bankier.pl

27.02.2002 Pobierz PDF

Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 15 lutego 2002 została podpisana umowa z funduszami venture capital bmp/CEEV dotycząca drugiej rundy finansowania Bankier.pl. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki bmp/CEEV będą posiadać łącznie 62,02% akcji Bankier.pl, a 32,9% akcji zostanie w posiadaniu MCI Management SA. MCI zostanie tym samym zwolniony z wypełnienia zobowiązań wynikających z kompensacji w stosunku do bmp/CEEV, zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej rundy finansowania. Umowa wejdzie w życie do końca lutego.
„Naszym celem jest konsekwentne umacnianie pozycji Bankier.pl. Fundusz bmp/CEEV ma odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu tego typu spółkami, co pozwoli na wspieranie Bankier.pl w dalszej ekspansji i realizacji jego strategicznych celów. Dzisiejsza transakcja jest całkowicie zgodna z naszą strategią wobec spółek portfelowych, która polega na minimalizowaniu ryzyka w sektorze internetowym.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.
Nowa umowa akcjonariuszy, dotycząca tzw. drugiej rundy finansowania Bankier.pl została zawarta pomiędzy Bankier.pl SA, MCI Management SA, bmp AG, Central & Eastern Europe Venture GmbH, bmp Polska Sp. z o.o. oraz Internet Securities Inc. Ustala ona nowe warunki zaangażowania bmp/CEEV i MCI Management w Bankier.pl. Łączna wartość inwestycji akcjonariuszy wyniesie 1.907.375 złotych w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2 mln złotych w ramach pożyczek udzielonych Bankier.pl.
Podwyższenie kapitału zakładowego Bankier.pl dokonane zostanie poprzez emisję 1.907.375 akcji o cenie emisyjnej 1 złoty. W jej wyniku bmp/CEEV będą posiadać łącznie 62,02% akcji, MCI Management – 32,9%, a bmp Polska – 5,08% jako powiernik akcji przeznaczonych do realizacji programu opcji menedżerskiej. W momencie rejestracji sądowej podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz nowego statutu Bankier.pl wygasa prawo bmp/CEEV do żądania od MCI Management wykupienia akcji Bankier.pl, w sytuacji gdy nie dojdzie do skutku Liquidity Event w kwocie 0,85 mln EUR z 15% oprocentowaniem w skali roku.
W ramach nowej umowy określone zostały również uregulowania dotyczące dodatkowej transzy akcji przeznaczonej na rozszerzenie opcji pracowniczych oraz prawa do objęcia akcji przez firmę Internet Securities po całkowitym zakończeniu integracji serwisu Euromoney.pl z Bankier.pl.
„Dzięki nowej umowie inwestycyjnej Bankier.pl pozyskał środki potrzebne do wypełnienia zaplanowanych na najbilższe 12 miesięcy zadań. Osiągnięto też porozumienie odnośnie możliwości nawiązania dalszej kooperacji, w tym opcji o charakterze kapitałowym.” – mówi Jens Spyrka, prezes bmp Polska.
„Jest to kolejny krok w rozwoju spółki, umacniający jej pozycję lidera na rynku portali finansowych. Najbliższe plany Bankier.pl to głównie rozbudowanie usług przeznaczonych dla inwestorów giełdowych oraz wdrożenie nowych usług dostępnych poprzez platformy mobilne.” – powiedział Piotr Długiewicz, prezes zarządu Bankier.pl.
W związku z podpisaniem umowy pomiędzy bmp/CEEV a MCI może wejść w życie warunkowa transakcja pomiędzy MCI a założycielami Bankier.pl: Jakubem Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim, która zawarta została 29 stycznia 2002. Zgodnie z umową MCI nabyło wówczas 287.500 akcji (20,72% kapitału) za kwotę ok. 1 mln złotych (3,50 złotych za akcję).
Bankier.pl, który w czerwcu 2001 r. połączył się z Euromoney.pl, osiągnął w 2001 obroty rzędu 2,7 mln zł przy stracie w wysokości 3,2 mln zł. Portal posiada silną pozycję na rynku reklamy internetowej. Wg opublikowanej w tym miesiącu analizy największej sieci reklamowej AdNet Bankier.pl posiada 5 % udział w rynku reklamy internetowej. Wzrasta również procent obrotów uzyskany ze sprzedaży produktów i usług finansowych.
Informacje o firmach:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS SA, Bankier.pl SA, Process4E SA, Expertia SA, Travelplanet.pl SA, Biprogeo SA, S4E SA oraz Synergy Polska SA.
bmp Polska jest spółką typu venture capital należącą do grupy bmp AG. bmp inwestuje przez objęcie mniejszościowych pakietów akcji spółek z obszaru e-business oraz life science. Firma notowana jest od 1999 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. W portfelu inwestycyjnym bmp znajdują się obecnie 42 aktywne spółki portfelowe. Polskie spółki udziałowe bmp to: K2 Internet SA, Internet Service SA (mojeauto.pl), BillNet SA, Bankier.pl SA i VOX SA. Inwestycje bmp na polskim rynku przeprowadzane są równolegle z funduszy własnych Grupy bmp oraz ze środków funduszu Central & Eastern Europe Venture (CEEV), założonego wspólnie z Niemiecką Państwową Spółką na Rzecz Rozwoju (DEG).
Polski Portal Finansowy Bankier.pl został uruchomiony w czerwcu 2000. Głównym celem Bankier.pl jest dostarczanie internautom najwyższej jakości informacji, narzędzi oraz produktów i usług finansowych. Obecnie głównymi udziałowcami Bankier.pl S.A. są dwa fundusze venture capital MCI Management S.A. (54,10%) i bmp/CEEV (20%). W sierpniu 2001 Bankier.pl przejął portal finansowy Euromoney.pl co dało mu pozycję lidera zarówno na rynku „personal finance” jak i informacji dla inwestorów giełdowych.

27.02.2002 Pobierz PDF