Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Grupa MCI opublikowała wyniki za I półrocze 2010 r.

24.08.2010 Pobierz PDF

Po pierwszym półroczu 2010 r. MCI Management SA uzyskała jednostkowy zysk netto wyższy o 121% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a skonsolidowany zysk netto wzrósł o blisko 93% w porównaniu z I półroczem 2009 r. Raport finansowy za I półrocze 2010 r. został opublikowany 24 sierpnia 2010 r.

SYTUACJA FINANSOWA

Skonsolidowany zysk netto, który Grupa MCI osiągnęła w I półroczu roku 2010 wyniósł 21,2 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów pod zarządzaniem wzrosła do 554,3 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 311,1 mln zł.

„Udane działania fundraisingowe sprawiły, że mamy obecnie do dyspozycji spore zasoby gotówki, które zamierzamy przeznaczyć na nowe inwestycje. Rynek oferuje dużo możliwości, które wnikliwie badamy, budując pipeline’y dla poszczególnych funduszy. Do końca roku zamierzamy zainwestować w kilka nowych projektów. Planujemy też zakończyć prace przygotowujące uruchomienie nowych funduszy. – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.
Pozytywny rozwój spółek z portfela MCI.TechVentures i MCI.Bioventures oraz wzrost dochodów z zarządzania aktywami pozwalają nam podtrzymać prognozę wyniku netto, którą opublikowaliśmy w lutym tego roku. Istotny wpływ na jej realizację będzie miała wycena spółek notowanych na GPW na koniec 2010 r. Wierzymy, że zarówno nowe, jak i dotychczasowe inwestycje MCI pomogą nam w budowaniu wartości dla naszych Akcjonariuszy i Inwestorów.” – dodał Tomasz Czechowicz.

NOWE FUNDUSZE

30 czerwca br. MCI wraz z IIF Group podpisały umowę wsparcia z KFK, na podstawie której zostanie utworzony fundusz Internet Ventures. Nowy fundusz będzie największym w Polsce technologicznym funduszem VC, dysponującym środkami inwestycyjnymi w wysokości 100 mln zł i zarządzanym wspólnie przez zespoły MCI i IIF, w unikalny sposób łącząc największe w Polsce doświadczenie i kompetencje w zakresie inwestycji w spółki technologiczne. Strategia Funduszu zakłada inwestycje w projekty na wczesnych etapach rozwoju oraz na etapie wzrostu – spółki z potencjałem na sukces na rynku polskim, CEE, europejskim i światowym, z obszaru mediów elektronicznych, e-commerce’u, technologie i usługi internetowe oraz bezprzewodowe (mobilne). Fundusz planuje inwestycje w około 18–20 projektów, dywersyfikując swój portfel sektorowo.

Prowadzone są również intensywne prace nad uruchomieniem funduszu działającego w obszarze nieruchomości, MCI.ImmoVentures. W planach funduszu są inwestycje od 5 do 20 mln zł jednorazowo, na 2-5 lat. Planowany kapitał początkowy funduszu wyniesie 40 mln zł na koniec 2010 r.

NOWE INWESTYCJE

Helix Ventures Partners podpisał dwie umowy inwestycyjne. Pierwszym projektem (styczeń br.) jest mSejf, usługa umożliwiająca tworzenie kopii bezpieczeństwa danych on-line oraz proste i szybkie ich odzyskiwanie w przypadku utraty. Aplikacja jest zautomatyzowana, dane są przesyłane przez Internet i przechowywane na bezpiecznych wirtualnych serwerach.

Drugi projekt to eBroker.pl – porównywarka finansowa. eBroker, choć funkcjonuje na rynku dopiero od półtora roku, już jest projektem zyskownym, posiadającym na polskim rynku silną pozycję, z wypracowanym szerokim zakresem usług oraz dysponujący odpowiednimi narzędziami do obsługi prowadzonego biznesu. Porównywarki finansowe to stosunkowo młody, ale silnie rosnący trend usług internetowych. Usługa umożliwia klientowi wybór najodpowiedniejszej dla niego spośród dostępnych na rynku ofert kredytów i ubezpieczeń.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH

– ABC Data: debiut na GPW; piąte miejsce pośród największych w Polsce firm IT („Raport Teleinfo 500”);
– Digital Avenue: akwizycja Styl.Media Sp. z o.o., (wydawca life style’owego portalu internetowego dla kobiet – Styl.fm) – spółki, która osiągnęła w 2009 r. ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 376 tys. zł EBITDA;
– Telecom Media: przygotowania do rozpoczęcia procesu wprowadzania spółki na giełdę;
– Genomed: osiągnięcie zysku netto w wysokości 140 tys zł; podpisanie umowy o współpracy z ogólnopolską siecią laboratoriów diagnostycznych Diagnostyka; przygotowania do rozpoczęcia procesu wprowadzania spółki na NewConnect;
– Navi Expert: Złota Antena Świata Telekomunikacji w kategorii Usługa Roku 2010; rozpoczęcie współpracy z Polkomtelem (dostawy telefonów z preinstalowaną nawigacją NE); 500.000 zarejestrowanych użytkowników;
– Nexto: uruchomienie wraz z Polkomtelem Plusoczytelni – usługi umożliwiającej użytkownikom Plusa zakup
e-prasy oraz e- i audiobooków;
– One-2-One: wyjście MCI z inwestycji na rzecz inwestora branżowego; częściowe wyjście MCI z inwestycji na rzecz inwestorów finansowych;
– S4E: całkowite wyjście MCI z inwestycji przez MBO;
– mSejf: udostępniona jest już wersja beta usługi back-upu danych; do końca sierpnia ma zostać uruchomiona pełna wersja komercyjna usługi.

TRANSAKCJE WYJŚCIA

W pierwszej połowie 2010 r. MCI dokonał transakcji wyjścia z dwóch inwestycji: One-2-One i S4E.

Wyjście z S4E było zakończeniem inwestycji MCI w Spółce, poprzez sprzedaż wszystkich posiadanych przez MCI akcji S4E, stanowiących 40,09% kapitału Spółki. Była to realizacja deklarowanej w ubiegłym roku strategii wyjścia z S4E, jako jednej z najstarszych inwestycji MCI. MCI, na przestrzeni ponad dziewięciu lat inwestycji, zrealizował średnioroczną wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie prawie 17%. Cena transakcji wyniosła 6,25 zł za akcję, co znacząco przewyższało średnią cenę akcji S4E z ostatnich sześciu miesięcy.

Natomiast wyjście z One-2-One w pierwszym kroku (styczeń br.) odbyło się na rzecz inwestora z branży usług mobilnych, co pozwoliło zarządowi O2O na jeszcze skuteczniejszą realizację strategii budującej wartość dla jej akcjonariuszy. Drugi krok (kwiecień br.) to prawie całkowite wyjście MCI z One-2-One na rzecz inwestorów finansowych. W całym okresie zaangażowania w Spółkę (od 2002 do 2010 r.), MCI zrealizował niezwykle satysfakcjonującą średnioroczną stopę zwrotu (IRR) na poziomie ponad 103%.

FUNDRAISING

W ramach pozyskiwania środków na nowe inwestycje, MCI Management SA wyemitował obligacje zwykłe na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1.000 zł. Zostały one przydzielone 1 lipca br., a z ich emisji Spółka pozyskała 27,5 mln zł. Obligacje zaoferowane zostały w drodze niepublicznej subskrypcji.
Obecnie, wliczając potencjał finansowania na poziomie poszczególnych funduszy, Grupa MCI dysponuje kwotą prawie 80 mln zł jaka może zostać przeznaczona na inwestycje.

RAPORTY ANALITYCZNE

Strategia rozwoju MCI, przyjęta przez zarząd, spotkała się z uznaniem analityków dwóch domów maklerskich, co miało wyraz w opublikowanych ostatnio raportach analitycznych poświęconych MCI. W raporcie AmerBrokers (czerwiec br.) akcje MCI zostały wycenione w przedziale od 9,37 do 10,90 zł. Natomiast DnB NORD (lipiec br.) wycenił akcje MCI na 9,77 zł, wydając dodatkowo rekomendację „kupuj”.

ZMIANY W ZESPOLE MCI

Sylwester Janik, związany z MCI od 2008 roku, został członkiem zarządu i partnerem MCI. W MCI Sylwester Janik odpowiada za zarządzanie funduszem MCI.TechVentures 1.0 i nadzór nad działalnością funduszy Helix Ventures Partners oraz Internet Ventures. Na początku roku do zespołu dołączył również Jacek Murawski, jako Investment Partner odpowiedzialny za nowe inwestycje (pozyskiwanie firm z sektorów Internetu, telekomunikacji, mediów i nowych technologii) i rozwój nowych funduszy w portfelu MCI.

Zmiany dokonane zostały także na poziomie back-office; nowym dyrektorem finansowym, od dnia 2 września, zostaje Wojciech Marcińczyk. Wcześniej rozwijał on swoją karierę m.in. w Exatel SA (dyrektor finansowy / członek zarządu), Billbird SA/Gtech/Lottomatica (dyrektor finansowy / członek zarządu) i Deloitte Business Consulting SA.

24.08.2010 Pobierz PDF