Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Grupa MCI opublikowała wyniki za I kwartał 2009 r.

13.05.2009 Pobierz PDF

Po pierwszym kwartale 2009 r. MCI Management SA uzyskała istotną poprawę wyników finansowych. Są to najlepsze wyniki na przestrzeni ostatniego roku. Jednostkowy zysk netto osiągnął poziom 7,0 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,4 mln zł. Raport finansowy za I kwartał 2009 r. został opublikowany 13 maja 2009 r.

Skonsolidowany zysk netto, który Grupa MCI osiągnęła w I kwartale roku 2009 stanowił ponad 39% wyniku rocznego 2008. Wartość skonsolidowanych aktywów pod zarządzaniem wzrosła do 302,8 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 214,7 mln zł.
W okresie I kwartału 2009 r. Grupa MCI osiągnęła pierwsze istotne przychody z zarządzania funduszami (2,07 mln zł), które skutkowały osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży w wysokości 1,70 mln zł. Na osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto istotny wpływ miały przeniesienie MCI.BioVentures Sp. z o.o. do dedykowanego funduszu inwestycyjnego oraz wzrost wartości aktywów funduszy posiadanych przez Grupę MCI.

Pierwszy kwartał, to m.in. okres wzmożonej pracy nad poprawą efektywności spółek portfelowych. Obecna kryzysowa sytuacja sprzyja wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej wielu spółek z portfela MCI, co sprawia, że spółki o dobrej kondycji finansowej, zwłaszcza z sektora e-commerce, czy sektora mobilnych technologii stają się beneficjentami kryzysu. Przykładem tego jest ABC Data, spółka która mimo trudnej sytuacji w całej branży osiągnęła wzrost zysku netto o 143%, wzrost wyniku EBITDA o 57% (do poziomu 13,4 mln PLN), zwiększyła marżę brutto o 30%, a przy okazji obniżyła zadłużenie bankowe o 40%.

Potwierdzeniem bardzo dobrej oceny ABC Daty przez międzynarodowych partnerów jest zawarta z firmą Dell umowa dotycząca dystrybucji przez spółkę ABC Data, na zasadach wyłączności, produktów biznesowych i konsumenckich.

Inne przykłady, potwierdzające dobrą kondycję spółek portfelowych, to szereg korzystnych umów oraz inwestycji, jakie zostały ostatnio zawarte:
• Bankier.pl – zakończone zostało wdrożenie nowej wersji Systemu Partnerskiego – platformy afiliacyjnej opartej na pośrednictwie w sprzedaży produktów;
• 4Med – podpisanie umowy z LG Electronics na obsługę medyczną 3.000 osób w specjalnej strefie ekonomicznej;
• Genomed – otwarcie własnego NZOZ, co umożliwia realizację usług w zakresie genetyki medycznej;
• Telecom Media – uruchomienie portalu społecznościowego JUUP – a mobile content community – (www.juup.com) pozwalającego na wymianę treści multimedialnych przez użytkowników telefonów.

Niektóre spółki portfelowe, takie jak np. Naviexpert osiągnęły w ostatnim kwartale tzw. breakeven point, co jest potwierdzeniem dobrej polityki zarządzania w tych spółkach, jak też słuszności podjętych przez MCI decyzji ograniczenia nowych inwestycji w spółki portfelowe.

Obecny trudny czas chcemy wykorzystać na jeszcze lepszą współpracę ze spółkami portfelowymi, aby sytuacja kryzysowa przyczyniła się do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej. Pozwoli nam to na pełniejsze wykorzystanie polepszenia koniunktury w przyszłości. Część naszych spółek portfelowych prowadzi aktywne prace na polu fuzji i przejęć, chcąc spożytkować okres niskich wycen do przeprowadzenia jak najkorzystniejszych transakcji. Spółki, o dobrych fundamentach, będące liderami swoich sektorów, mają teraz niepowtarzalną szansę na zwiększenie udziału w rynku, a to już niedługo zaprocentuje. – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.
Dobre wyniki finansowe spółek portfelowych będą okazją do tego, by przedłożyć walnym zgromadzeniom tych spółek wnioski o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. – dodaje Tomasz Czechowicz.

Dodatkowym potwierdzeniem bardzo dobrych wyników spółek portfelowych MCI są liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane w I kwartale br.:
• ABC Data – zajęła 71. miejsca w „Pięćsetce Polityki” – zestawieniu największych polskich przedsiębiorstw oraz 100. miejsce w zestawieniu „Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej”; tytuł Najlepszego Dystrybutora w regionie CEE przez przedstawicieli największych światowych producentów sprzętu IT; trzecie miejsce spółek ABC Data s.r.o. z Czech oraz ABC Data s.r.o. ze Słowacji w rankingach „Dystrybutora Roku” na lokalnych rynkach – odpowiednio czeskim i słowackim
• Bankier.pl – II pozycja w Rankingu Pulsu Biznesu na najlepszą spółkę giełdową; w badaniu mediów przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Bankier.pl uzyskał najwyższe noty w kategorii – portal internetowy zajmujący się tematyką gospodarczą;
• S4E – I miejsce w rankingu Pulsu Biznesu spółek o najniższym wskaźniku PEG, notowanych na NewConnect.

W pierwszym kwartale zakończono tworzenie nowego funduszu Helix Ventures Partners FIZ. Jest to pierwszy fundusz w historii Grupy MCI o takiej strukturze zainwestowanego kapitału. Po raz pierwszy do grona inwestorów dołączył Inwestor Prywatny; na uwagę zasługuje też fakt, że HVP FIZ będzie jedynym funduszem w Polsce, z udziałem środków Krajowego Funduszu Kapitałowego, posiadającym zezwolenie KNF. Obecnie fundusz intensywnie pracuje nad przygotowaniem nowych inwestycji.

Zaufanie do MCI Management wyraził także pan Andrzej Olechowski, przyjmując zaproszenie do prac w Radzie Nadzorczej spółki. Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych, europejski wiceprzewodniczący The Trilateral Commission oraz członek władz: Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, Centrum Promocji Kobiet, Instytutu Studiów Wschodnich, Klubu Wschodniego, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Fundacji Stefana Batorego, Katedry Polskiej w Uniwersytecie Jerozolimskim, HEPAR, Instytutu Spraw Publicznych, Dyplomacji Publicznej PISM, Towarzystwa Ekonomiczno-Społecznego, zasiada w Radzie Nadzorczej MCI Management SA od dnia 12 maja br.
Na stanowisku członka RN zastąpił on Krzysztofa Rybińskiego, który 24 lutego 2009 r. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Przyczyną rezygnacji było objęcie nowych obowiązków służbowych, wykluczających jego członkostwo w radach nadzorczych oraz innych organach spółek prawa handlowego.

Więcej informacji:
Barbara Kocot-Ilka
ilka@mci.eu
697 888 101

MCI powstało w 1999 r. Jest wiodącą grupą Private Equity w Europie Centralnej, zarządzającą funduszami: MCI.TechVentures 1.0 FIZ (Venture Capital), MCI.EuroVentures 1.0 FIZ (Growth Capital), MCI.BioVentures 1.0 (Venture Capital & Seed Capital), Helix Ventures Partners FIZ (Seed Capital & Start-up). Wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosi ponad 300 mln PLN. MCI specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne spółki działające w sektorach: TMT, usług finansowych, usług medycznych i lifescience/biotechnologia. Grupa MCI zrealizowała jak dotąd łącznie 35 projektów inwestycyjnych oraz dokonała 13 pełnych wyjść i przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z siedmiu inwestycji. MCI Management SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, a także Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

13.05.2009 Pobierz PDF