Aktualności

Grupa Kapitałowa MCI po III kwartale 2014 r.: 240,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto

05.11.2014 Pobierz PDF
  • 240,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto po trzech kwartałach 2014 r. (wzrost o 45,8% r/r)
  • Wskaźnik aktywów netto na akcję (NAV/akcję) wyniósł na 30.09.2014 16,10 zł (wzrost o 35,3% r/r) względem prognozowanych 16,50 zł na koniec 2014 r.
  • Łączne aktywa wyniosły na 30.09.2014 r. 1 mld 194 mln zł (o 247,5 mln zł więcej niż na 31.12.2013 r.)
  • Aktywa pod zarządzaniem (AUM) wyniosły 1 mld 589 mln zł (wzrost o 51,2% r/r)
  • Fundusze z Grupy MCI dokonały w trzecim kwartale trzech inwestycji: MyBaze.com, LepszaOferta.pl i Travelata.ru (druga runda finansowania)
  • Oferta publiczna akcji Private Equity Managers S.A. (PEManagers) przygotowana na IV kw. 2014 r. lub I kw. 2015 r., w zależności od warunków rynkowych i decyzji KNF

Po 9 miesiącach 2014 r., Grupa MCI wypracowała wynik netto na poziomie 240,5 mln zł, czyli o blisko 46% wyższy niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Największy udział w zysku netto miał wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures (166,6 mln zł), zysk na transakcji dekonsolidacji PEManagers (62 mln zł) oraz zysk z zarządzania aktywami zrealizowany przez PEManagers do dnia dekonsolidacji (22,4 mln zł). Skonsolidowane aktywa wyniosły 1 mld 194 mln zł – o 247,5 mln zł więcej niż na dzień 31.12.2013 r. AUM wyniosły na koniec września 2014 r. 1 mld 589 mln zł, co oznacza wzrost o 51,2% (538 mln zł) w stosunku do końca trzeciego kwartału 2013 r. Wskaźnik NAV/akcję, który najlepiej opisuje kondycję funduszy typu Private Equity, wzrósł w ciągu roku o 35,3% do poziomu 16,10 zł względem 11,9 zł na koniec trzeciego kwartału ub. r.

Od czasu ogłoszenia w grudniu 2013 r. prognozy na 2014 r., konsekwentnie realizujemy nasz plan. Efekty widać w opublikowanych wynikach finansowych. W czasie 9 miesięcy wypracowaliśmy 240,5 mln zł zysku netto – najwięcej w historii MCI. Aktywa pod zarządzaniem przekroczyły wartość 1,5 mld zł a wskaźnik aktywów netto na akcję, który daje najlepsze wyobrażenie o działalności funduszu inwestycyjnego, osiągnął poziom 16,10 zł. Oznacza to że jest o 35,3% wyższy niż przed rokiem. Jesteśmy na dobrej drodzy, by zrealizować nasze tegoroczne założenia – skomentował Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management S.A.

Inwestycje/ Exity/ Fundraising

W czasie III kwartału 2014 r. fundusze z Grupy MCI zrealizowały trzy nowe inwestycje. Dwie przeprowadził fundusz Internet Ventures: wsparł kwotą ponad 2 mln zł rozwój serwisu LepszaOferta.pl, platformy online umożliwiającej optymalizację rachunków gospodarstw domowych, oraz sfinansował kwotą do 4 mln zł ekspansję geograficzną serwisu MyBaze.com, platformy online integrującej projektantów, artystów oraz młode marki w branży design. Trzecią inwestycją z przeprowadzonych przez fundusze z Grupy MCI w III kwartale 2014 r. jest udział MCI.TechVentures w drugiej rundzie finansowania dla spółki Travelata, która jest liderem rosyjskiego rynku e-travel.

– W czasie trzech ostatnich kwartałów zrealizowaliśmy inwestycje o łącznej wartości przekraczającej ponad połowę naszego rocznego planu, który zakłada 305 mln zł nowych inwestycji do marca 2015 r. Obecnie kolejne projekty inwestycyjne są w toku – komentuje Tomasz Czechowicz, Wiceprezes Zarządu i Chief Investment Officer MCI Management

W ciągu 9 miesięcy 2014 r. Grupa MCI pozyskała 39 mln zł z tytułu exit’ów. Na kwotę złożyły się dywidendy otrzymane od ABC Data S.A., Indeks i Netia S.A. Plan na 2014 r. zakłada pozyskanie co najmniej 100 mln zł z tytułu wyjść z inwestycji.

Wyróżnienia

Ze stopą zwrotu na poziomie 825% MCI zajęło II miejsce w kategorii MiS80 w rankingu biznes.pl najlepszych spółek giełdowych, które najwięcej dały zarobić inwestorom w czasie ostatnich 10 lat.
Z kolei Gazeta Finansowa przyznała MCI tytuł najbardziej dynamicznej pod względem wzrostu przychodów instytucji finansowej w Polsce.

05.11.2014 Pobierz PDF