Aktualności

Giełda Papierów Wartościowych oraz Fundusz MCI Management SA Platynowymi Partnerami cyklu konferencji „TMT Executive Seminar„

17.01.2007 Pobierz PDF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundusz MCI Management SA objęły Platynowym Patronatem cykl konferencji „TMT Executive Seminar” organizowanych przez firmę New Europe Events. W 2007 roku odbędzie sie 5 imprez – w Warszawie, Kijowie i Bukareszcie. Celem projektu jest zainteresowanie firm z regionu Europy Centralnej i Wschodniej pozyskiwaniem kapitału na rozwój.

W związku w uruchomieniem Nowego Rynku, czyli platformy finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw, postanowiliśmy objąć Platynowym Patronatem \”TMT Executive Seminars\”. Konferencje te są w naszej opinii ważną inicjatywą zmierzającą ku pogłębieniu wiedzy na temat możliwych dróg pozyskania finansowania i rozwoju wśród spółek technologicznych o wysokim potencjale wzrostu – powiedział Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Ludwik Sobolewski.

„TMT Executive Seminar” to nowoczesne konferencje dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej firm z branży nowych technologii oraz przedstawicieli funduszy inwestycyjnych z Polski i Europy. Podczas imprez tego cyklu spotykają się także przedstawiciele parków technologicznych, firm konsultingowych, liderzy opinii, analitycy, czy dziennikarze poszukujący wiarygodnej i aktualnej wiedzy na temat rozwoju i nowych modeli biznesu w branżach: Mobile / Wireless, Internet / eCommerce, Biotechnology / Lifescience, Software, GIS / GPS.

Od lipca 2001 r. w spotkaniach cyklu „TMT Executive Seminar” wzięło udział blisko 2500 menedżerów i przedsiębiorców. Średnia liczba uczestników każdego spotkania stale rośnie z 60-80 osób w roku 2001, do średnio 100-120 osób w roku 2006. Partnerami, a zarazem współorganizatorami konferencji \”TMT Executive Seminar\”, były już takie firmy jak ATM, CII Group Polska, Compaq Computer, Crowley Data Poland, e-point, Hewlett-Packard, Hogan & Hartson, IBM, InfoVide, Logotec Engineering, MapInfo, Nokia, Novell, Oracle Polska, PPWK, PTK Centertel, Telefonia Dialog, TP Internet.

Cykl konfernecji TMT Executive Seminar dzięki pozyskaniu Platynowych Partnerów, Giełdy Papierów Wartościowych i MCI Management SA wchodzi w kolejny etap rozwoju i staje się wiodącym cyklem konferencji poświęconym nowym technologiom w Europie Centralnej .– skomentował Tomasz Czechowicz, Managing Partner Funduszu MCI Management SA .

Nowe technologie są kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia. Aby tworzyć i sprzedawać innowacyjne produkty, niezbędny jest know-how i finansowanie, którego dostarczają fundusze takie jak MCI Management. Specjaliści i inżynierowie z nowych krajów członkowskich EU mają wiele do zaoferowania na europejskich i światowych rynkach. Zapraszam na konferencję TMT.Ventures 28 lutego br.\”- dodała Anna Hejka ,Partner Funduszu MCI Management SA .

Formuła konferencji \”TMT Executive Seminar\” spotkała się w minionych latach z dużym zainteresowaniem. Wspólnie z Platynowymi Partnerami postanowiliśmy zorganizować podobne imprezy również w innych krajach, w których powstają obiecujące szybko wzrostowe firmy technologiczne. W 2007 roku odbędą się konferencje z cyklu \”TMT Executive Seminar\” w Rumunii i na Ukrainie, być może również w Czechach i w Bułgarii – mówi Ewa Stępień z New Europe Events.

Najbliższa konferencja odbędzie się 28 lutego br. w Warszawie. Jedną z Gwiazd Programu będzie Sean Seton-Rogers z amerykańskiego funduszu Benchmark Capital (inwestor m.in. eBay, Friendster, MySQL, Bebo, Pageflakes), który będzie mówił na temat „Ewolucja europejskich usług Web 2.0”.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują między innymi:Manager Magazin, Gazeta Prawna oraz Gazeta Giełdy Parkiet .

Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwa Rada Programowa, która opiniuje i współtworzy agendę kolejnych seminariów. W skład Rady wchodzą: dr Wiesław Rozłucki – wieloletni Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Waldemar Sielski – były szef Microsoft, obecnie inwestor oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI, Rafał Bator – Wiceprezes Enterprise Investors, Dawid Sukacz – członek Zarządu BBI Capital, Jacek Korpała – Partner w DBG Eastern Erope, Michał Popiołek – dyrektor Departamentu Inwestycji Finansowych BRE Banku, Marcin Hejka – szefa pionu inwestycji strategicznych w Europie Środkowo – Wschodniej w Intel Capital, Tomasz Czechowicz – Managing Partner Fundusz MCI Management SA oraz Sylwester Janik – wieloletni Dyrektor ds. Rozwoju Akceleratora Technologii, projektu realizowanego przez Centrum Innowacji FIRE .

Kalendarium konferencji TMT Executive Seminar na rok 2007

2007-02-28 TMT.Ventures Warszawa
2007-05-24 TMT.Mobile Warszawa
2007-06-21 TMT.Internet Warszawa
2007-09-26 TMT.Ventures Kiev
2007-11-29 TMT.Ventures Bucharest

O New Europe Events

New Europe Events specjalizuje się w zarządzaniu projektami marketingowymi realizującymi cele zleceniodawców prowadzących działalność w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spółka organizuje zarówno otwarte konferencje tematyczne, konferencje prasowe, jak i wydarzenia o nietypowej formule. Flagowym produktem konferencyjnym New Europe Events są cykliczne imprezy \”TMT Executive Seminar\”, organizowane dla branży telekomunikacji, nowych mediów oraz innowacyjnych technologii.

Szczegóły dotyczące TMT.Ventures 2007 pod adresem: www.tmtevents.pl

17.01.2007 Pobierz PDF