Aktualności

Fundusze powiązane z MCI Capital, zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM), zrealizowały w tym roku wyjścia o wartości prawie 400 mln zł

05.12.2016 Pobierz PDF

Po sprzedaży akcji w Wirtualnej Polsce, z której fundusz MCI.EuroVentures otrzyma ponad 100 mln zł, łączne tegoroczne wpływy wszystkich funduszy z Grupy MCI zarządzanych przez Grupę Private Equity Managers (PEM) z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych i otrzymanych dywidend wzrosły do kwoty blisko 400 mln zł.

Zobacz infografikę

Fundusz MCI.EuroVentures sprzedał wszystkie udziały w Wirtualnej Polsce za ponad 100 mln zł. Uwzględniając częściowe wyjście w maju 2015 roku, łącznie fundusz otrzyma ponad 160 mln zł, inwestując wcześniej 60 mln zł. Uzyskał jednocześnie średnioroczną stopę zwrotu IRR na poziomie ok. 60 proc.

Od czasu inwestycji w 2014 roku, WP skonsolidowała rynek internetowy w Polsce. Rozpoczęła ekspansję także w perspektywicznych segmentach e-travel i e-commerce. Obecnie rozwija też kanał telewizyjny. Jej wartość giełdowa istotnie wzrosła – kurs spółki od IPO w 2015 r. wzrósł o blisko 60 proc.

– Droga, jaką przeszła WP w tak krótkim czasie jest naprawdę imponująca. Spółka stała się aktywna w nowych obszarach działalności i jednocześnie znacząco poprawiała wyniki. Jest bezpośrednim beneficjentem zwiększonego udziału i stale rozwijającego się społeczeństwa cyfrowego w Polsce. – powiedział Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający PEM i Prezes MCI Capital S.A.

Ogłoszona 30 listopada sprzedaż akcji Wirtualnej Polskie za ok. 390 mln zł (50 zł za akcję) przez wehikuł inwestycyjny EMH, w którym udziały miały fundusze Innova i MCI.EuroVentures, to druga w tym roku tak duża transakcja sprzedaży udziałów w spółce portfelowej funduszu z Grupy MCI. Pierwszą było wyjście z inwestycji w czeską spółkę INVIA; z jej sprzedaży fundusz MCI.TechVentures pozyskał 237 mln zł wpływów, realizując ponad 11-krotny zwrot z inwestycji początkowej i 3,5-krotny zwrot na inwestycji secondary. Wyjście z Grupy INVIA było jedną z najbardziej udanych transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej. Jednocześnie była to transakcja, na której fundusz MCI.TechVentures zrealizował najwyższy zysk w swojej historii.

Sprzedaż naszych udziałów w WP oraz exit z INVII świetnie obrazuje strategię, jaką przyjęliśmy dla funduszy, w które jesteśmy zaangażowani. Chcemy dalej uczestniczyć w budowie regionalnych czempionów. Obie spółki mogą pochwalić się już taką renomą – skomentował Tomasz Czechowicz.

Sprzedaż udziałów w spółkach portfelowych to nie jedyny sposób na pozyskanie przez fundusze z Grupy MCI gotówki z przeprowadzanych inwestycji. Przepływy są również realizowane poprzez wypłaty dywidend z publicznych spółek portfelowych, takich jak turecki Index i notowana na GPW ABC Data. Obie spółki wypłaciły w tym roku funduszowi MCI.EuroVentures ponad 40 mln zł dywidend: ABC Data 30,5 mln zł oraz Indeks 10,55 mln zł.

Dzięki sprzedaży akcji w Wirtualnej Polsce fundusze powiązane z MCI Capital, zarządzane przez PEM, w 2016 roku uzyskały z tytułu sprzedaży udziałów i otrzymanych dywidend w sumie blisko 400 mln PLN. Przy aktywach pod zarządzaniem w wysokości ponad 2,2 mld PLN oznacza to, że sprzedaży uległo 17,8% z nich, co obrazuje wysoką płynność portfela. Jednocześnie fundusze zainwestowały w ciągu 9 miesięcy 2016 roku ponad 300 mln zł, osiągając drugi rok z rzędu wysoki, ponad 30%, wskaźnik rotacji aktywów.

Co istotne, portfolio dwóch największych funduszy powiązanych z MCI Capital jest relatywnie młode. W MCI.TechVentures wartościowo ok. 55%[1] portfela stanowią spółki znajdujące się w nim krócej niż 2 lata. W przypadku MCI.EuroVentures prawie 40% wartości portfela jest wyceniana w koszcie nabycia.

[1] Zgodnie z wycenami funduszu za H1’16.

05.12.2016 Pobierz PDF