Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Fundusz venture capital MCI.BioVentures inwestuje w nowatorskie ubezpieczenia zdrowotne

07.09.2010 Pobierz PDF

Fundusz MCI.BioVentures realizuje kolejną inwestycję. W wyniku spełnienia warunków inwestycyjnych fundusz objął 50% udziałów w firmie MED CASCO w ramach I rundy finansowania. W dniu 6 września 2010 r. MED CASCO podpisało umowę o współpracy z InterRisk TU Vienna Insurance Group S.A.

„Od początku roku przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt potencjalnych projektów, z których wybraliśmy jeden, według nas najbardziej obiecujący, z wyróżniającym się modelem biznesowym. Jest nim projekt MED CASCO. Do inwestycji przekonał nas zespół założycieli spółki, posiadający unikalne know-how w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych oraz doświadczenie w sprzedaży poparte sukcesami. Zaproponowany innowacyjny model produktowy i biznesowy daje możliwość osiągnięcia przez MED CASCO wysokiej rentowności w perspektywie dwóch lat od inwestycji. Istotnym elementem transakcji jest strategiczne związanie liderów projektu ze spółką, którzy w dużej mierze stanowią o sukcesie tej inwestycji. Spółką zarządzał będzie doświadczony ekspert w sprzedaży prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, pan Wojciech Pawlik.“ – powiedział Grzegorz Gromada, zarządzający MCI.BioVentures.

MCI.BioVentures inwestuje w MED CASCO, spółkę start-up, która będzie oferowała nowatorskie ubezpieczenie zdrowotne. Innowacyjność projektu polega na połączeniu usługi ubezpieczeniowej i bankowej, w wyniku czego klient otrzyma możliwość skorzystania z każdej placówki medycznej i szpitala na terenie całego kraju. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, na którym będzie działać Spółka, posiada wysoki potencjał rozwojowy.

Szacuje się, że w 2010 r.:
• Polacy wydadzą na prywatne leczenie ok. 33 mld zł, • statystycznie, każdy Polak na prywatne leczenie wyda ponad 900 zł z własnej kieszeni, • aż 25% Polaków zrezygnuje z wykupu leków ze względu na brak pieniędzy, • …ale tylko 1% Polaków chciałoby zrezygnować z poddania się operacji w ramach leczenia szpitalnego z powodów finansowych.
Tymczasem oczekiwanie na niektóre operacje w ramach NFZ wynosi w niektórych wypadkach nawet trzy lata. Alternatywą na dziś jest zabieg wykonany prywatnie, często przekraczający możliwości finansowe pacjenta.
MED CASCO

Med Casco to nowa usługa na rynku, która w zamian za kilkanaście złotych miesięcznie zagwarantuje natychmiastową możliwość skorzystania z usług niedostępnych w ramach obecnie oferowanych ubezpieczeń zdrowotnych lub abonamentów. Oferta skierowana jest przede wszystkim do klientów ubezpieczycieli, banków, firm leasingowych, dealerów samochodowych i innych instytucji, które oferują ubezpieczenia, czy to jako usługę standardową, czy też jako wartość dodaną. Strategia sprzedaży oparta jest na opracowaniu, wdrożeniu i realizacji projektów sprzedażowych typu affinity w sieci sprzedaży dużych klientów korporacyjnych z uwzględnieniem usługi MED CASCO, która stanowić będzie wyraźną wartość dodaną w stosunku do oferty podstawowej partnera. Spółka przejmie też pełną obsługę klientów poprzez całodobową infolinię oraz zarządzać będzie platformą bankową i płatnościami za usługi medyczne.

„Inwestycja ze strony MCI.BioVentures pozwoli nam w szybszym tempie realizować strategię spółki i rozwijać naszą usługę – z korzyścią dla naszych partnerów i klientów.
Spośród kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych zainteresowanych podjęciem współpracy wybraliśmy ubezpieczyciela z pierwszej piątki w rankingach – InterRisk TU VIG S.A.” – powiedział Wojciech Pawlik, zarządzający MED CASCO.

„InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group rozwija linię ubezpieczeń zdrowotnych, dlatego też nawiązaliśmy współpracę z Med Casco, który przedstawił ciekawe założenia do nowego produktu. Mam nadzieję, że produkt będzie istotnym uzupełnieniem oferty na rodzącym się rynku ubezpieczeń zdrowotnych.” – powiedział Józef Winiarski, Wiceprezes InterRisk T.U. VIG S.A.

—–

MCI.BioVentures

MCI.BioVentures fundusz inwestujący w przedsięwzięcia z zakresu biotechnologii, nowych leków i terapii, materiałów i urządzeń medycznych oraz usług ochrony zdrowia. Obecnie w portfelu Funduszu znajdują się cztery spółki: Genomed (diagnostyka genetyczna), 4med (sieć przychodni), 24med (prywatne pogotowie ratunkowe) i Med. Casco (nowatorskie ubezpieczenia zdrowotne). Model inwestycyjny Funduszu zakłada inwestycje na początkowym i wczesnym etapie rozwoju, a następnie aktywne wsparcie menedżerskie opcjonalnie połączone z pozyskaniem dalszego finansowania przeznaczonego na ekspansję. Preferowana wielkość inwestycji to 0,2 – 1 mln EUR. Fundusz należy do Grupy MCI.

MCI Capital TFI SA

MCI Capital TFI SA został utworzony w 2006 r. Jest to spółka pozwalającą tworzyć fundusze inwestycyjne i zarządzać nimi. Poprzez MCI Capital TFI Grupa MCI zarządza funduszami: MCI.PrivateVentures (który posiada dwa wydzielone subfundusze: MCI.TechVentures, venture capital i MCI.EuroVentures, growth capital), MCI.BioVentures (venture capital & seed capital), Helix Ventures Partners (seed capital & start-up) i Internet Ventures (venture capital), inwestując w: internet, internet mobilny, VAS, media cyfrowe, SaaS, usługi IT, e-commerce, BPO, biotechnologie, ochronę zdrowia i czyste technologie. Dodatkowo, w grupie zarządzanych funduszy, znajduje się MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolut return hedge fund).
MCI Capital TFI SA, wraz z zarządzanymi funduszami, jest podmiotem podlegającym stosownym regulacjom ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

07.09.2010 Pobierz PDF