Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Fundusz prognozuje dalsze zyski.

11.10.2005 Pobierz PDF

Podsumowując działalność operacyjną funduszu technologicznego MCI po trzech kwartałach 2005 roku, Zarząd MCI Management SA postanowił opublikować prognozy wyników finansowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym na lata 2005 i 2006 oraz wycenę dyrektorską aktywów MCI na ten okres.

Wynik finansowy netto jedn. 4.780 tys. zł 7.170 tys. zł
Wynik finansowy netto skons. 5.560 tys. zł 8.340 tys. zł
Wycena dyrektorska aktywówMCI 100.086 tys.zł 120.103 tys. zł

Do końca III kwartału 2005 r. fundusz przeprowadził dwa całkowite wyjścia ze spółek CK Adax i Process4E, jednocześnie dokonując trzech nowych inwestycji (Clix, Comtica, Hoopla). Portfel inwestycyjny funduszu składa się z 14 spółek, do końca roku powiększy się o kolejne dwie inwestycje. Działalność przedstawicielstwa MCI na Czechy i Słowację rozwija się zgodnie z planem, pipeline potencjalnych inwestycji na tych rynkach jest bardzo obiecujący. W ramach strategii ekspansji funduszu na rynki CEE zostało otwarte nowe przedstawicielstwo MCI w Bukareszcie, które będzie pozyskiwać nowe projekty inwestycyjne w Rumunii. MCI Management SA wstrzymało prace nad tworzeniem nowego funduszu TechVentures 2.0. do połowy 2006 roku z powodu nadpłynności aktywów, skupiając się przede wszystkim na pracy nad nowymi inwestycjami.
Podstawą prognozy na koniec 2005 roku są zrealizowane wyniki za trzy kwartały narastająco oraz szacowane wyniki czwartego kwartału, przy założeniu nie zmienionej ilości konsolidowanych spółek. Wycena aktywów na koniec 2005 roku zawiera wycenę dwóch nowych inwestycji, nad którymi prace są mocno zaawansowane i ich finalizacja nastąpi przed 31 grudnia 2005 r.
Prognoza dotycząca roku 2006 ma charakter wstępny, zostanie zweryfikowana w I kwartale 2006 roku po zamknięciu szczegółowych rocznych budżetów MCI Management SA i spółek portfelowych oraz planów inwestycyjnych funduszu na rok 2006.
Zarząd spółki będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników raz na kwartał. Informacja na ten temat będzie zamieszczana w raportach kwartalnych bądź raportach bieżących, jeżeli co najmniej jedna z prognozowanych pozycji zmieni się o więcej niż 10%.

„Widzimy silne ożywienie na rynku nowych technologii. Dotyczy to zarówno rynku europejskiego jak również podmiotów działających w Europie Centralnej. Prawdopodobnie jesteśmy w początkowym etapie cyklu 3 – 5 letniego stabilnego wzrostu w takich branżach jak Internet , ecommerce i mobile/wireless. Efektem tego wzrostu winien być wzrost wycen i popytu na spółki nowych technologii.” – Tomasz Czechowicz , Prezes Zarządu MCI Management SA

11.10.2005 Pobierz PDF