Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Fundusz MCI Management SA potwierdza skuteczność inwestycyjna

17.05.2005 Pobierz PDF

MCI Management S.A. zanotowała w I kwartale 2005 r. zysk netto w wysokości 2,26 mln zł, ponad pięciokrotnie wyższy w porównaniu do I kwartału 2004 r., kiedy to wyniósł 0,4 mln zł. Na tak pozytywne wyniki znaczący wpływ miały kolejne wyjścia z inwestycji – sprzedaż spółek CK Adax Sp. z o.o. i Process4E SA, na których MCI osiągnęła ponad 2,73 mln zł zysku.

W pierwszym kwartale fundusz zrealizował dwie nowe inwestycje – w spółkę Clix sp. z o.o. , producenta aplikacji CRM dla sektora SMB oraz w spółkę Comtica sp. z o.o. , spółkę rozwijającą interaktywne technologie dla stacji telewizyjnych . Fundusz planuje w 2005 roku rozpoczęcie minimum 5 nowych projektów inwestycyjnych.

Pozytywne wyniki i rozwój funduszu został doceniony przez inwestorów instytucjonalnych. W kwietniu przekroczenie progu 12% akcji w spółce ogłosiło AIB BZ WBK Asset Management.

Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2005 r. sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej i MCI Management S.A. są sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zaś konsolidacji podlegają wszystkie spółki portfelowe funduszu. Dane za rok 2004 zostały przekształcone zgodnie z nowymi zasadami w celu zapewnienia porównywalności.

17.05.2005 Pobierz PDF